Stalno pričamo o potencijalima u Hrvatskoj, pa tako i kada je u pitanju zdravstveni turizam. No, dok je sustav trom i inertan da napravi smislenu, za...