Sukladno globalnom “pokretnu” remote work ili rada na daljinu, sve više i više kompanija uvode politike koje službeno daju zaposlenicima...