Ono što se najavljivalo zadnjih godinu dana te ono što je jedino logično i prirodno, barem kada pričamo o kreiranju turističkih proizvoda i brendiranj...