Grad Opatija, u suradnji sa Silos Group d.o.o. i partnerom Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, početkom godine počeo je se organizac...