Kroz promatrano razdoblje (presjek 2003.-2007.-2012.-2017. godina), broj poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane...