Ako je nešto uspjelo ujediniti ugostitelje, to je PDV.  Najvljeno dizanje PDV-a u turizmu na 25 posto, blago rečeno, uzdrmalo je cijeli turistički sek...