Udruženje organizatora i realizatora događanja koje okupila 54 poduzeća s 349 radnika, a koja se bave iznajmljivanjem opreme za realizaciju događanja...