Papuk, najljepša planina Slavonije, da i “ravna” Slavonija ima planinu, omiljeno je izletište planinara, izletnika i turista te iz godine u godinu ras...