Hrvatska obrtnička komora podržala je poreznu reformu koju je Vlada RH usvojila u dijelu u kojem izmjene poreznih zakona mogu doprinijeti rasterećenju...