Da bi se ozbiljno pozicionirali na europskoj mapi kongresnog turizma, godinama se već ističe kako nam trebaju kongresne dvorane koje mogu primiti pre...