Ljudi su ključ uspjeha u turizmu, poznata je izjava, a koje se nažalost u našoj turističkoj zbilji previše pretvorila u formu, a ne i sadržaj. No...