Ministarstvo turizma prošle godine donijelo je Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji,  a koji&n...