Na inicijativu da se Vučedolska golubica vrati kući, u Vukovar, Arheološki muzej u Zagrebu odgovorio je negativno s „argumentom“ kako je Golubica post...