Nedavno smo pisali o aktualnim trendovima u turizma prema Booking.com, a na koje bi trebalo obratiti pažnju. Richard Clarke, analitičar pri Berstein A...