U nedavnom istraživanju, kineska marketinška agencija Mailman X ispitala je 100 kineskih milenijalca o preferencijama online platformi za planiranje...