Prošli je tjedan Svjetska federacija turističkih gradova (WTCF), u suradnji s Istraživačkim centrom za turizam Kineske akademije društvenih znanosti...