Predavača Yifeia Chaia, da možemo, rado bismo najavili i dva puta“, poručuje direktorica programa Dana komunikacija, Dunja Ivana Ballon. Yifei Ch...