Jedna od turističkih niša i trendova koji globalno ima godišnji rast veći od 20% je cikloturizam, a o utjecaju bike ekonomije u Europi govori činjenic...