Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, skladano okolnostima epidemije koronavirusa. Tako je Sabor RH izg...