Booking.com je u svega dvije godine udvostručio broj objekata na svojoj platformi i danas nudi više od milijun jedinstvenih objekata s više od 23 mili...