Prošle godine uspješno je obavljen prvi hrvatski komercijalni let hidroavionima, a nakon priprema koje su trajale duže od 13 godina! Tog povijesnog da...