Županijska skupština Šibensko-kninske županije je usvojila „Prostorni plan područja posebnih obilježja značajnog krajobraza Žutsko-sitske otočne skup...