U okviru projekta "Take it Slow" Sveučilište u Zadru razvija inovativna rješenja za upravljanje turističkim mikrodestinacijama

Sveučilište u Zadru u Ravnim kotarima provodi pilot projekt razvoja turističke mikrodestinacije

Autor:  HrTurizam Promo

10. siječnja 2022.

Projekt TAKE IT SLOW - “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” strateški je projekt koji se izvodi u okviru operativnog programa INTERREG Italija – Hrvatska 2014. – 2020. čiji je nositelj Dubrovačko-neretvanska županija, a Sveučilište u Zadru jedan od partnera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.764.695,71€, pri čemu Sveučilište u Zadru ima proračun od 260.034,00€. Cilj Sveučilišta u Zadru, kao jednog od partnera na projektu TAKE IT SLOW, je stvoriti preduvjete za razvoj inovativnih eno-gastronomskih turističkih proizvoda temeljenih na konceptu tzv. “spore hrane” (slow food) iz Ravnih kotara.

“Ovaj je projekt osmišljen s ciljem strateškog upravljanja i promocije Jadrana kao održive, zelene i pametne europske turističke regije, i to kroz uspostavu lanca vrijednosti u turizmu temeljenog na načelima pametne specijalizacije. Jadransko more okruženo je brojnim malim zajednicama, kako na otocima, tako i u priobalnim i unutrašnjim područjima, a životni stil tih zajednica i dalje se najčešće odvija u skladu s okolišem i ostao je autentičan i zasnovan na tradicionalnim znanjima i vještinama”, zaključuju u Sveučilištu u Zadru.

Kroz projekt će se razviti rješenja za upravljanje mikro turističkim destinacijama, kako bi se potaknule lokalne zajednice na aktivno uključivanje u pronalazak rješenja vezanih za utjecaje koje turizam ima na njih, ali isto tako kako bi se očuvala njihova prirodna i kulturna baština, kao i životni stil.

U okviru projekta također će se razviti alati koji će pomoći pravovremeno odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, kako bi se uravnotežila sezonalnost turističkih aktivnosti na lokacijama prirodne i kulturne baštine. Budući da se projekt provodi u suradnji znanstvenika i lokalne zajednice, temeljit će se na različitim istraživanjima načina života te različitih aspekata materijalne i nematerijalne te kulturne i prirodne baštine na mikro područjima. Upravo se u tome ogleda i uloga Sveučilište u Zadru, kao istraživački orijentirane obrazovne ustanove koja povezuje znanstvena istraživanja i projekte”, navode iz Sveučilišta u Zadru. 

Ravni kotari puni potencijala i resursa koji nisu dovoljno iskorišteni

Fotografija: UNIZD/Toni Opačić

Sveučilište u Zadru kroz projekt TAKE IT SLOW odlučilo usmjerilo se na mikro područje Ravnih kotara, s posebnim naglaskom na materijalnu i nematerijalnu baštinu te prirodnu i kulturnu baštinu vezanu za tradicionalnu gastronomiju tog područja. 

Upravo ova turistička destinacija unutar Zadarske županije ima izniman potencijal za rast, budući da ju obilježava jedinstvena i vrlo bogata atrakcijska osnova. Razvoj ovog područja može doprinijeti smanjenju sezonalnosti, ali i rasterećenju turističkih destinacija u priobalnom području u Zadarskoj županiji, budući da ima mogućnosti za razvoj različitih turističkih proizvoda koji se ne temelje na resursima sunca i mora, posebice u vidu tzv. slow eno-gastronomskog turizma.

Prisac, priška i vara

Diljem ovog prostora uzgajaju se domaće namirnice od kojih se spremaju tradicionalna jela, čiji se recepti čuvaju od davnina. Prisnac, priška i vara stara su jela ovog kraja.

Prisnac odnosno pastirski kolač je tradicijsko jelo koje se radi od običnog tijesta – brašna, vode i soli, a u smjesu ide sir, jaja i skorup te se peče pod pekom. Ravni kotari imaju i najstariji napjev „orzanje“ (orcanje) pjeva se i svira na najstarijim tradicijskim glazbalima na području Bukovice i Ravnih kotara. Upravo ovakva jela te iskustva povezana s njima, predstavljaju temelj za razvoj kvalitetne slow, zelene i održive turističke ponude, ne samo na području Ravnih kotara, nego šire zadarske regije.

“Aktivno uključivanje lokalne zajednice predstavlja osnovu ostvarivanje definiranih ciljeva projekta stoga je svaki projektni partner kreirao bazu ključnih regionalnih dionika koji su uključeni u lance vrijednosti u turizmu te su oformljene savjetodavne lokalne skupine dionika iz prakse relevantne za odabranu mikro turističku destinaciju. Uz to, kreirana je baza primjera dobre prakse te je izrađen popis organizacija koje posluju u skladu s načelima tzv. sporog turizma na projektnoj razini”, ističu partneri projekta Sveučilište u Zadru čija je radna skupina izradila metodologiju za ocjenu kulturne i prirodne baštine i analizu strateškog okvira, metodologiju za izradu pametnih akcijskih planova, kao i priručnik za izradu akcijskih planova, koji je prilagođen za korištenje svim projektnim partnerima. Ovi dokumenti služe kao pomoć pri razvoju pametnog strateškog okvira u upravljanju turističkom destinacijom.

U svrhu jačanja kapaciteta različitih dionika uključenih u provođenje projektnih aktivnosti na odabranim pilot područjima, Sveučilište u Zadru je organiziralo tri radionice na temu pametne specijalizacije u zelenom, tzv. slow i održivom turizmu, u kojima je sudjelovalo preko 200 sudionika. Sudionici su tom prilikom upoznati s konceptom pametne specijalizacije, okvirima za razvoj inovacija u poslovanju i mnogim drugim konceptima koji su potrebni u lancu vrijednosti u turizmu, kako bi mogli aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka u destinaciji te postati pokretač konkurentnosti u svojoj destinaciji.

Započete su pripreme za provedbu tematskog znanstvenog istraživanja na području Ravnih kotara s ciljem utvrđivanja snaga i slabosti eno-gastronomske ponude Ravnih kotara, kao i mogućnosti za razvoj turističke ponude temeljene na takvim resursima. Nakon provedbe istraživanja, izvršit će se potrebna analiza podataka, a dobiveni rezultati bit će prezentirani ključnim regionalnim dionicima, savjetodavnoj lokalnoj skupini dionika iz prakse s područja Ravnih kotara, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

Fotografija: UNIZD/Toni Opačić

Fotografija: UNIZD/Toni Opačić

Profesori i studenti Sveučilišta u Zadru te njihovi gosti u listopadu imali su priliku upoznati se s proizvodnjom i pripremom tradicionalne hrane i pića u Ravnim kotarima.

Budući da se projektom TAKE IT SLOW nastoji poboljšati pristupačnost, ali i promovirati slow turističko iskustvo materijalne i nematerijalne baštine program je započeo vožnjom traktorom do vinograda i maslinika obitelji Butić, a svoj natjecateljski duh studenti su imali priliku pokazati u berbi grožđa, najbržoj vožnji u karijoli, povlačenju konopa te nošenju jaja u žlici. Studenti i profesori su zatim pokazali svoje poljoprivredne vještine u sadnji sadnica jedne od “tri Gracije Dalmacije” – smokve, voćke karakteristične za ovo podneblje.

Sveučilište u Zadru, kao znanstvena institucija, ima i savjetodavnu ulogu kod provedbe istraživanja koja provode ostali projektni partneri. U tijeku je definiranje i izrada instrumenata i politika za diverzifikaciju turističke ponude zasnovane na prirodnoj i kulturnoj baštini, mjera za testiranje navedenih politika, kao i sustava nadzora istih, koje će biti implementirane na razini cijelog projektnog partnerstva.

U idućoj godini planirane su radionice kuhanja temeljene na tradicionalnim receptima i namirnicama s područja Ravnih kotara, kako bi se ojačali kapaciteti ugostiteljske turističke ponude na području Zadarske županije. Planirano je i studijsko putovanje u Baskijski kulinarski centar, i to s ciljem unaprjeđenja znanja ključnih dionika u području gastronomije u turističkoj destinaciji.

Cilj svih planiranih događanja je jačanje kapaciteta dionika na mikro području Ravnih kotara, ali i širem području Zadarske županije, kako bi se lokalna zajednica aktivno uključila u procese donošenja odluka u ovim područjima, odnosno kako bi se navedena područja razvila u održive, zelene i pametne turističke destinacije u kojima će biti uspostavljen lanac vrijednosti u turizmu temeljen na načelima pametne specijalizacije.

 

Autor:  HrTurizam Promo

10. siječnja 2022.