Turistički vodiči smatraju se slobodnim zanimanjem i nemaju nikakva prava kao nezaposlene osobe

Foto: Pixabay.com

Turistički vodiči smatraju se slobodnim zanimanjem i nemaju nikakva prava kao nezaposlene osobe

Svi koji imaju položen ispita za turističkog vodiča, smatraju se samozaposlenim i nemaju nikakva prava kao nezaposlene osobe od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( HZZ ), ako naravno nisu u radnom odnosu i trenutno su nezaposleni.

Naime, prošli tjedan u redakciji nam se javio turistički vodič s područja Istre, koji ima položen ispit za turističkog vodiča, te je bio stalno zaposlen. Nakon što mu nije produžen Ugovor o radu sa zadnjim poslodavcem, prijavio se na HZZ te kao nezaposlena osoba te dobio i naknadu za nezaposlene po redovitoj proceduri. No, iz istog HZZ ureda kasnije je dobio rješenje da ipak nema prava kao nezaposlena osoba, jer kao turistički vodič ima status samozaposlene osobe.

Dakle,kao nezaposlena osoba nema nikakva prava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( HZZ ) te još mora vratiti naknadu koju je dobio kao nezaposlena osoba jer se kao turistički vodič smatra kao samozaposlena osoba.

Turistički sam vodič od 5. mjeseca 2018. Od 1999. godine sam radio kao turistički pratitelj s licencom, za jednu veliku njemačku turističku firmu, u kojoj sam od 2009 .do 2018. bio i voditelj poslovanja za HR tržište. Od 4. mjeseca 2018. godine sam nezaposlen.Uredno sam se prijavio na HZZ i oni su mi odobrili pomoć sukladno Zakonu. Međutim u 9. mjesecu 2018. sam dobio rješenje od istog HZZ-a da ne mogu dobivati pomoć od zavoda, jer sam turistički vodič, te da moram vratiti sva sredstva koja sam dobio u tom periodu.” ističe Sascha Wiese iz Poreča.

Više u prilogu: SVI KOJI IMAJU POLOŽEN ISPIT ZA TURISTIČKOG VODIČA, SMATRAJU SE SAMOZAPOSLENIMA?  

Na naš upit iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( HZZ ) odgovorili su kako sukladno Zakonu o obavljanju usluga u turizmu (NN 130/17), turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležnog ureda. Sukladno navedenom rješenju, upisuje se u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, a prema poreznim propisima upisuje se u registar poreznih obveznika i smatra se slobodnim zanimanjem.

Odgovor HZZ-a donosimo u cijelosti:

Člankom 9. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, broj 16/17-dalje: Zakon) propisano da evidenciju nezaposlenih osoba vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje na osnovi prijave nezaposlene osobe. Člankom 7. istog Zakona propisano je da pravo na novčanu naknadu ostvaruje nezaposlena osoba na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a članak 10. stavak 1. točka 5. Zakona propisuje da se nezaposlenom osobom smatra osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako nema registriran obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Nadalje, člankom 17. stavkom 1. točkom 7. Zakona propisano je da Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a ako je ista korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti zbog iste okolnosti novčana naknada će joj prestati sukladno članku 49. stavku 1. točki 7. istog Zakona.

Sukladno navedenim odredbama Zakona kada se utvrdi da je osoba u trenutku podnošenja zahtjeva za upis u evidenciju nezaposlenih osoba i podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu imala registrirano slobodno zanimanje ista se u smislu navedenog članka 10. Zakona ne može smatrati nezaposlenom osobom pa se ne može prijaviti niti voditi u evidenciji nezaposlenih osoba, a posljedično niti ostvariti pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti odnosno nezaposlena osoba koja se nalazi u evidenciji i koja ostvaruje pravo na novčanu naknadu prestat će se voditi u istoj evidenciji i prestat će joj pravo na novčanu naknadu.

Ističemo da se činjenica registracije slobodnog zanimanja turističkog vodiča utvrđuje uvidom u rješenje nadležne državne uprave, službe za gospodarstvo, kojim rješenjem se osobi odobrava pružanje usluga turističkog vodiča i nastavno kojem se isto upisuje u Upisnik turističkih vodiča.

Sukladno Zakonu o obavljanju usluga u turizmu (NN 130/17), turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležnog ureda.

Navedeno rješenje upisuje se u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, a prema poreznim propisima upisuje se u registar poreznih obveznika i smatra se slobodnim zanimanjem.

Regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donose prvostupanjska upravna rješenja o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba odnosno o prestanku vođenja osobe u evidenciji nezaposlenih osoba te rješenja o ostvarivanju prava na novčanu naknadu i o prestanku istog prava. Protiv navedenih prvostupanjskih rješenja osoba može izjaviti žalbu o kojoj u drugom stupnju odlučuje Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje protiv kojih drugostupanjskih upravnih rješenja osoba može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.Osobama navedenim u tekstu dostavljena su drugostupanjska upravna rješenja, a o pokrenutim upravnim sporovima Hrvatski zavod za zapošljavanje do danas nema nikakvih saznanja.” zaključuju iz HZZ-a.

Dakle, prema tumačenju HZZ-a, pri dobivanju potvrde o položenom ispitu za turističkog vodiča osoba dobiva status slobodnog zanimanja te time automatski dobiva status samozaposlene osobe, te nema nikakva prava kao nezaposlena osoba, ako osoba nije u radom odnosu niti ima svoju tvrtku ( obrt, jdoo, doo ) kao u slučaju g. Wiese-a.

S druge strane, prema Zakonu svaka osoba mora imati položen tečaj za turističkog vodiča, da bi uopće i mogla obavljati spomenutu djeletnost.

No, ako se prema tumačenju HZZ-a automatski dobiva status samozaposlene osobe, postavlja se pitanje kako je onda u ovom slučaju, Sascha Wiess kao osoba koja je prekinula radni odnos s bivšom tvrtkom, uopće dobila status nezaposlene osobe te je dobila sredstva od HZZ kao nezaposlena osoba, bez obzira što ima položen tečaj za turističkog vodiča?

Onda se tu radi o propustu djelatnika u HZZ uredu, jer se prema gore tumačenju, u prvom kontaktu i prijavi Sasche Weissa u ured HZZ trebalo odbiti kao korisnika parva za nezaposlene, a sada retroaktivno tražiti povrat uplaćenih financijskih sredstava.

Kako je onda moguće da se ovakva interpretacija Zakona samo u Istri, a ne i u ostatku Hrvatske gdje turistički vodiči nemaju isti problem? Dakle, radi se o različitoj interpretaciji područnih ureda HZZ? Kako je to moguće?

Također, prema tumačenju Zakona proizlazi da turistički vodiči doživotno gube pravo na dobivanje naknade za nezaposlene, kao i pravo za dobiti pomoć za samozapošljavanje. Također, zašto onda turistički vodiči plaćaju doprinosi HZZ-u, ako nikada neće moči koristiti nikakav prava od HZZ?

Također, postavlja se pitanje da li su institucije koje održavaju seminar za turističkog vodiča, jasno dale do znanja da osobe koje polože za turističkog vodiča imaju status slobodnog zanimanja te time niti neće imati prava za nezaposlene ukoliko neće biti radnom odnosu?

Isto tako, ovim se putem potiče sivo tržište među turističkim vodičima, jer pitanje je tko bi položio tečaj za turističkog vodiča, ukoliko gubi doživotno sva prava HZZ-a?

Na naša dva upita za komentar koji je poslan institucijama koje izvode stručne ispite i edukaciju za turističke vodiče i pratitelje ( Aspira, Libertas, Vern te Visoka poslovna škola PAR ), dobili smo odgovor samo od Vern-a koji ističu : “Budući da je riječ o programu obrazovanja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, dok u slučaju reguliranja statusa nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kako ste i sami naznačili Područni uredi HZZ-a različito interpretiraju stjecanje licence za turističkog vodiča sa zadržavanjem prava nezaposlenih osoba, vjerujemo da su za ovu temu, ove dvije institucije adekvatniji sugovornici.” ističe Vanja Koljan, voditelj Odjela za komunikacije iz Verna.

Pitanje je hoće li uopće imati interesa za programom turističkih vodiča ukoliko ostane konstatacija HZZ-a oko turističkih vodiča? Svakako kako su se i obrazovne institucije koje provode program edukacije za turističke vodiče trebale oglasiti te tražiti objašnjenje, ako ne za buduće polaznike, onda kao moralnu obvezu za sve osobe koje su kod njih platile i položile stručni ispit za turističkog vodiča.

Kristina Nuić Prka, predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske ( ZDTVH ): U predmetnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za obavljanje slobodnog zanimanja, te se radi o pogrešnoj primjeni propisa.

 

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske je upoznata s ovim problemom, a Društvo turističkih vodiča Pula je kao članica ZDTVH uputila mail Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ministarstvu turizma RH i Ministarstvu rada i socijalne skrbi RH s molbom za obrazloženje nejednake primjene zakona.

Iz Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske ističu kako se u predmetnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za obavljanje slobodnog zanimanja, te se radi o pogrešnoj primjeni propisa kako se.

Naime,kako navode iz ZDTV-a odredbom iz članka 10.stavak 1.točka 5 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, broj: 16/17) propisano je da se nezaposlenom osobom smatra osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Također, obvezni preduvjet za registraciju odnosno obavljanje slobodnog zanimanja sukladno odredbi članka 29. Zakona o porezu na dohodak ( NN 115/16) je upis u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.

U predmetnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za obavljanje slobodnog zanimanja, te se radi o pogrešnoj primjeni propisa. Nevjerojatno, ali smo suočeni s kolizijom i kontradiktornosti različitih propisa koji reguliraju istu materiju, odnosno različitom interpretacijom različitih podružnica iste institucije. Ističem brojne slučajeve kolega u drugim ispostavama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojima je u jednakim slučajevima priznat zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu, te se u predmetnom slučaju radi o očitoj nejednakoj primjeni zakona i neravnopravnosti građana.” ističe Kristina Nuić Prka, predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske te dodaje kako daljnje postupanje ZDTVH-a ovisit će o povratnim informacijama predmetnih institucija, no kako u svakom slučaju ZDTVH će podržati kolege u nastojanjima da realiziraju svoja prava.

Nasrin El Gharni, predsjednica Udruge turističkih vodiča Liburnia: Ukoliko je to slučaj, radi se o evidentnom kažnjavanju, onih pojedinaca, koji ulažu u sebe i u svoje kvalifikacije

Udruge turističkih vodiča, još čekaju službene odgovore nadležne institucije, ističe Nasrin El Gharni, predsjednica Udruge turističkih vodiča Liburnia, te naglašava kako se nada da je u pitanju proceduralna pogreška u tumačenju pravila. “Tome se nadamo, jer ako je pravilo svakog građanina s licencom turističkog vodiča, smatrati samozaposlenim, bez obzira na nepostojanje obrta, poduzeća, niti registrirane slobodne djelatnosti, pa čak i onda kad je iz porezne prijave jasno vidljivo kako ne postoji nikakav dohodak, onda je to potpuno nelogično i nepravedno. Ako je to slučaj, radi se o evidentnom kažnjavanju, onih pojedinaca, koji ulažu u sebe i u svoje kvalifikacije, a suludo je očekivati da se baš svi automatski počnu baviti tim poslom. Takvo postupanje je proturječno suvremenim trendovima na tržištu rada, koji potiču multidisciplinarnost. Isto tako slobodan je izbor pojedinca što će raditi ili neće raditi. Država, ne može samo zato što je netko položio ispit za turističkog vodiča i izvadio rješenje, smatrati osobu samozaposlenom i uskratiti joj temeljna socijalna i građanska prava. Da, zaključim, ako je takvo postupanje pravilo, mi ćemo se boriti za promjenu tog nepravilnog i nepravednog pravila.” zaključuje El Gharni.

Puno pitanja i nelogičnosti, a još manje odgovora.

Čak HZZ na svojim web stranicama “promovira” zanimanje turističkog vodiča, no nigdje ne ističe kako se dobivanjem licence za turističkog vodiča gubi sva buduća prava kao nezaposlena osoba.

Izvor: HZZ

HrTurizam.hr će u sljedećim danima posebno istražiti ovu temu. Očekujemo reakciju Ministarstva turizma te kako će u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavane naći rješenje oko ovog problema ili barem točno definirati status turističkih vodiča, kako bi se izbjegle drugačije interpretacije Zakona.

POVEZANA VIJEST:

SVI KOJI IMAJU POLOŽEN ISPIT ZA TURISTIČKOG VODIČA, SMATRAJU SE SAMOZAPOSLENIMA?  

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN