U tijeku projekt izrade sustava satelitskih računa održivog turizma RH

Krajnji je cilj projekta doznati koliki je ekonomski učinak turizma u pojedinim županijama i regijama, koliki mu je doprinos BDP-u, ali i koji su troškovi

25. srpnja 2022.
Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. predviđena je provedba reforme pod nazivom Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Reformu provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za turizam. Sukladno obuhvatu planirane reforme, tripartitnim 'Sporazumom o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti' izmeđ...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium
25. srpnja 2022.