Utjecaj poreznih davanja na konkurentnost europskog turizma

PricewaterhouseCoopers (PwC) objavio je izvještaj (na 188 stranica) za Europsku komisiju, naslova “The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism”. Kako ističu u svojem izvještaju, turizam je...

PricewaterhouseCoopers (PwC) objavio je izvještaj (na 188 stranica) za Europsku komisiju, naslova “The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism”.

Kako ističu u svojem izvještaju, turizam je važan gospodarski sektor koji donosi vrlo značajan doprinos EU gospodarstvo. Postizanje rasta u ovom sve konkurentnijem međunarodnom tržištu zahtijeva poticajno regulatorno okružje, a oporezivanje je ključna komponenta toga.

Dok s jedne strane porezi izravno utječu na margine koje su napravili poduzeća i cijene s kojima se susreću turisti, s druge strane važan su izvor prihoda Vladama koji se koristi za financiranje infrastrukture i potporu turističkom sektoru. Cilj ove studije je preispitati  utjecaj postojećeg poreznog opterećenja na sektor turizma na nacionalnoj razini u zemljama EU-28.

To uključuje sastavljanje baze podataka trenutnog porezi vezani za turizam na nacionalnoj razini u EU i analiza učinaka turistički porezi na konkurentnost turističkih poduzeća. Empirijski dokazi iz studije upućuju na snažan slučaj smanjenja poreza na turiste kako bi se poboljšala konkurentnost turističkih destinacija i podržala lokalne turistički sektor. Međutim, s obzirom na potrebu povećanja prihoda s jedne strane i potrebe za održavanje konkurentnosti s druge strane, kreatori politike trebaju pažljivo dizajnirati porez kako bi se uravnotežili ti sukobljeni ciljevi.

Dokument sadrži kompletni prikaz i usporedbu raznih davanja, od Poreza na dobit, PDV-a i ostaloga pa sve do iznosa boravišne pristojbe, za sve zemlje EU-a

Prilog: The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism 

Vijesti: