Započeo proces pripajanja Istraturista Umag d.d. društvu Plava laguna d.d.

Odlukom Nadzornih odbora dvaju društava od 27. i 28. travnja 2017. godine započeo je proces pripajanja društva Istraturist Umag d.d. društvu Plava laguna d.d., čiji se završetak planira 01.01.2018....

Odlukom Nadzornih odbora dvaju društava od 27. i 28. travnja 2017. godine započeo je proces pripajanja društva Istraturist Umag d.d. društvu Plava laguna d.d., čiji se završetak planira 01.01.2018. godine.

Riječ je novom koraku u približavanju dvaju društava koji se o nastavlja na transakciju iz studenog 2014. godine kada je Plava laguna d.d. kupnjom od Zagrebačke banke d.d. stekla 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista Umag d.d. čime je nastala nova grupa Plava laguna u okviru grupacije Lukšić u Hrvatskoj.

Formiranju jedinstvene kompanije prethodilo je dvogodišnje usklađivanje poslovnih politika i korporativnih kultura pri čemu su i Istraturist i Plava laguna nastavili bilježiti rast u svim segmentima poslovanja. „U proces pripajanja Istraturista ulazimo u godini u kojoj Plava laguna d.d. slavi 60. obljetnicu poslovanja. Uvjereni smo da ćemo zajednički, kao jedinstvena kompanija nastaviti još snažnije rasti i razvijati se s jasnom vizijom da budemo jedna od najuspješnijih hrvatskih turističkih kompanija. Nova, veća Plava laguna imat će ne samo veći investicijski potencijal, već i veći potencijal za zapošljavanje kao i za nastavak unapređivanja uvjeta rada za sve naše radnike“, izjavio je direktor Plave lagune Neven Staver.

Tako je na konsolidiranoj razini ostvaren rast noćenja od 12 posto, rast prihoda od 8 posto te rast EBITDA-e od gotovo 23 posto, ali i rast broja stalno zaposlenih, rast plaća te ostalih materijalnih prava radnika. „Izvrsno smo pripremljeni za novu turističku sezonu te smo uvjereni da ćemo i u njoj ostvariti izvrsne rezultate uz daljnji rast i nove rekorde. I kao jedinstvena kompanija nastavit ćemo razvijati poslovanje na naše obje istarske destinacije – Umagu i Poreču, kao i u Rijeci. S daljnjim ulaganjima u objekte, širenje i daljnje podizanje kvalitete naše ponude nastavljamo aktivno doprinositi turističkom, ali i ukupnom gospodarskom razvoju Umaga i Poreča“, poručio je direktor Istraturista Umag Ronald Korotaj.

Povezane vijesti: