Proširenje Ipsilona počinje ove godine?

Najvažnija istarska prometnica, Ipsilon, nikako da poveća svoje, za ljetnu najezdu turista sve skromnije kapacitete. Iako je izgradnja proširenja od Rogovića do tunela Učka, čime bi se dobio puni...

Najvažnija istarska prometnica, Ipsilon, nikako da poveća svoje, za ljetnu najezdu turista sve skromnije kapacitete.

Iako je izgradnja proširenja od Rogovića do tunela Učka, čime bi se dobio puni profil Ipsilona na području Istarske županije, prema najpesimističnijim najavama trebala krenuti početkom ove godine, ne događa se ništa, piše Glas Istre.

Najave proširenja Ipsilona počele su još u zimu 2016. godine, dakle pred više od dvije godine, ali još ništa od građevinkih stojeva u pogonu. Prema najavama, izgradnja bi trebala trajati dvije godine. Za predstojeću turističku sezonu očito nema pomaka u cestovnoj gužvi na istočnom kraku Ipsilona, no koncesionar te prometnice, Bina-Istra, ipak najavljuje početak radova za sredinu ove godine.

Kako piše Glas Istre, dogradnja Ipsilona trebala bi se financirati sredstvima Svjetske banke i komercijalnih banaka po modelu javno-privatnog partnerstva. Da bi kredit bio odobren, potrebno je dopuštenje Europske komisije, a da bi EK dala dopuštenje, Vlada i Bina-Istra prvo moraju sastaviti novi ugovor o koncesiji. Prvi korak u odobrenju tog novog ugovora o koncesiji od strane EK naziva se prenotifikacija, te to je faza u kojoj se sada posao nalazi.

Već dugo najavljivan nastavak projekta Istarskog ipsilona očito ulazi u završnu fazu priprema. Naime, proces prenotifikacije ugovora o koncesiji sa Bina-Istrom upravo je uspješno priveden kraju od strane Europske komisije. Za ovu vrstu projekata, koji se temelje na javno-privatnom partnerstvu, svaka članica EU mora od strane DG Competition ureda u Bruxellesu dobiti ocjenu o usklađenosti odredbi ugovora sa EU pravilima tržišnog natjecanja. Riječ je o postupku u kojem stručnjaci spomenutog ureda proučavaju pojedinosti modela financiranja projekta, analiziraju mehanizme podjele rizika i vrednuju tržišne cijene investicije. Ova važna etapa iziskivala je preciznu i dubinsku analizu svakog detalja ugovora. Uspješno okončanje ove procedure primljeno je vrlo pozitivno od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, naročito kada se uzme u obzir kompleksnost cijelog projekta i činjenica da se radi o prvom procesu prenotifikacije za Republiku Hrvatsku“, kažu u Bina-Istri.

Izvor: Glas Istre

Vijesti: