Tržište rada – pokazatelji po županijama

Regionalna ekonomska neujednačenost u Hrvatskoj vidljiva je, među ostalim, i na tržištu rada, ističu iz HGK, a na temelju analize Tržišta rada po županijama. Državni zavod za statistiku (DZS)...

Regionalna ekonomska neujednačenost u Hrvatskoj vidljiva je, među ostalim, i na tržištu rada, ističu iz HGK, a na temelju analize Tržišta rada po županijama.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavljuje stopu registrirane nezaposlenosti po županijama (zbog ograničenosti podatka o broju zaposlenih) samo jednom godišnje na dan 31. ožujka. Iako je to stanje u početku predsezone kada su stope nezaposlenosti više, osobito u primorskim županijama, ovi podaci mogu poslužiti pri međusobnoj usporedbi županija i dinamici promjene u ovom mjesecu obzirom na isti mjesec prethodnih godina. Iz njih se vidi da stopa registrirane nezaposlenosti ima visok raspon među županijama.

Analiza dostupnih podataka službene statistike pokazuje veliku razliku u stopama nezaposlenosti među županijama – raspon od minimalne (Grad Zagreb) do maksimalne (Virovitičko-podravska županija) stope u 2016. godini iznosio je 24,5 postotnih bodova. U svim županijama stopa nezaposlenosti pada posljednje dvije godine, a u Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj i Zadarskoj posljednje tri godine.

Pritom je na pad stope kod svih županija utjecao veći pad broja nezaposlenih, povezan s demografskim i emigrantskim kretanjima. Istodobno, niti u jednoj županiji nije ostvaren rast broja zaposlenih niti osiguranika mirovinskog osiguranja u odnosu na 2008. godinu. Pritom su se razinama iz 2008. godine više približile županije Jadranske Hrvatske nego Kontinentalne Hrvatske, najviše Ličko-senjska i Zadarska. Uslijed neujednačene dinamike u sferi nezaposlenosti i zaposlenosti, u svim je županijama 2016. godine zabilježen manji broj radno aktivnih stanovnika u odnosu na 2008. godinu (najmanji pad je zabilježen u Gradu Zagrebu, a najveći u Koprivničko-križevačkoj županiji). Ujedno su samo dvije županije Kontinentalne Hrvatske (Varaždinska i Karlovačka) i samo jedna županija Jadranske Hrvatske (Zadarska) u 2016. godini ostvarile manje stope nezaposlenosti nego prije krize.

Prilog: Tržište rada –pokazatelji po županijama 

Povezana vijest: KONAČNO PRONAĐENO RJEŠENJE PROTIV NEDOSTATKA RADNE SNAGE U TURIZMU


Vijesti: