Adriano Palman,KUH: Oštro se protivimo novo-kreiranoj kategoriji „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“

MINT je predložio izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima. Vezano uz prijedlog izmjena Pravilnika...

MINT je predložio izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima.

Vezano uz prijedlog izmjena Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, prema kojoj je u planu omogučiti robinzonski smještaj u OPG-u i domaćinstvima, Kamping udruženje Hrvatske – KUH  oštro se protivi novo-kreiranoj kategoriji „Kamp odmorište – robinzonski smještaj“, ističu u svojem priopčenju, a sve s namjerom da zaštitie dignitet samog kampinga te željom da se izbjegne zloupotreba pojma i institucije „kampova“.

„Kamp odmorište“ konceptom i logikom nema nikakvih poveznica s robinzonskim smještajem, niti su igdje Europi ova dva koncepta povezana isitče Adriano Palman iz KUH-a te dodaje kako je kamp odmorište uvedeno u propise kao pandan njemačkim „Stellplatz“ i talijanskim „Aree di sosta“, i podrazumijeva isključivo kraći smještaj gostiju s vlastitom pokretnom kamping opremom. “Taj je segment, sa ciljem sprečavanja zlouporabe, potrebno dodatno regulirati a ne liberalizirati.” naglašava Palman.

Obzirom na postojeća iskustva koja su vrlo često dijametralno različitim načinima tumačenja propisa i davanja dozvola za različite tipove objekata, potrebno je unificirati i dodatno regulirati (standardizirati) procedure i tumačenja oko izdavanje dozvola. “Predloženi novi pravilnik predstavlja realnu opasnost da se svaka zelena površina, livada ili uvala, pretvore u nekakav objekt koji u svom nazivu sadrži riječ „Kamp“, a to će ujedno negativno utjecati na percepciju HR kampinga u inozemstvu i u zemlji, te kamping potencijalno dovesti u situaciju od pred 20-tak godina kada je u javnosti to bio nažalost shvaćen kao „neželjeni oblik smještaja“. Razvoj objekata robinzonskog smještaja treba vezati upravo uz naziv „Robinzonski smještaj“, a ne zlorabiti pojam i instituciju kampa. To mora biti posebna kategorija ili posebna tematika, uređena odvojenim pravilnikom i nepovezana s institucijom „kampova“.” ističe Palman

Uz navedeno, radi zaštite imidža cjelokupnog kamping sektora, upravljanja željenim razvojem, izbjegavanja neželjenih pojava i zaštite prostora, KUH predlaže da se odmah pokrenu dodatne inicijative:

1.Uvođenje obaveze da kategorizaciju svih objekata tipologije „kamp“ vrši isključivo Ministarstvo turizma (kako za hotele, tako i za kampove), a ne lokalni uredi državne uprave.

2.Revidirati i ujednačiti 3 različita pravilnika unutar kojih se kategoriziraju uvijek isti objekti „kampova“.

3.Po principu prakse u EU, a radi izbjegavanja nelojalne konkurencije i obilaženja pozitivnih zakonskih propisa, uvesti dodatnu regulativu za kamp odmorišta.

Danas je hrvatski kamping proizvod veoma razvijen, pokriva čak 25% turizma RH i drugi je po kvaliteti u Europi, a u posljednjih desetaka godina uloženo je više stotina milijuna kuna u sam razvoj kampova. Istina je da je od strane kamping sektora veliki napor uložen u kreiranje pozitivnog imidža o kampingu kako u inozemstvu, a tako posebice unutar RH, gdje se kampovi, koji se danas u kontekstu kvalitetnog smještaja često nazivaju „hoteli na otvorenom“, bili nepoznati i često predstavljani u negativnom kontekstu. Ti su napori rezultirali time da se kamping danas i u Hrvatskoj shvaća kao dobar i pozitivan turistički proizvod, a s ulaskom novih trenodva kao što je glamping, svakako i izvrstan turistički proizvod.

U segmentu robinzonskog smještaja, Palman naglašava kako to nije „kamping“ proizvod, te na osnovu njihovog iskustva u razvoju, predlažu uvađanje minimalnih mehanizama kontrole kako bi izbjegli stihijska događanja i nekontrolirane razvojne procese, te pozivaju Ministarstvo turizma da uzme u obzir navedene stavove:

  1. JLS moraju upravljati ovim procesom (potrebno je definirati metodologiju, npr. mogući alati su prostorni plan, standardizacija potrebnih dozvola, definiranje minimalna površina parcele – i sl. što u konačnici omogućava upravljanje željenim razvojem).
  2. Omogućiti razvoj samo izvan naselja (uz opciju da se npr. računa u kvote maksimalnih kapaciteta/kreveta turističke zone izvan naselja; razvoj nikako nije moguć unutar naselja.
  3. Robinzonski smještaj mora ostati rezerviran za prostore u kojima u neposrednoj blizini (za definirati, npr. 2 km) nije moguće ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju kao pravi kamp (infrastrukturni priključci, izgradnja…).
  4. Kategorizaciju obavezno vrši Ministarstvo (kao za hotele i kampove), a ne lokalni uredi državne uprave.

 

Vijesti: