airbnb uvjeti otkazivanja, airbnb prikaz cijena

Airbnb isprobava nove načine za prikaz cijena

Ranije ove godine Airbnb je najavio opsežan pregled svoje platforme kako bi identificirao načine za najbolju podršku korisnicima kada je u pitanju način prikaza cijena. U sljedećih nekoliko tjedana...

Ranije ove godine Airbnb je najavio opsežan pregled svoje platforme kako bi identificirao načine za najbolju podršku korisnicima kada je u pitanju način prikaza cijena.

U sljedećih nekoliko tjedana testirat će nekoliko različitih načina za prikaz cijena koji su nastali postupkom pregleda. U sklopu ovog testa vidjet će se nova objašnjenja cijena, a u nekim slučajevima i banneri koji označavaju unaprijed utvrđene cijene na kojima se testovi izvode.

Airbnb ističe kako stalno traži načine za uravnoteženje interesa domaćina i gostiju, uključujući i potpuno razumijevanje utjecaja svih promjena. S navedenim testiranjem žele prikupiti važna saznanja koja će ih informirati hoće li i kako mijenjati način prikaza cijena.

Postojeći sustav osmišljen je tako da razbije različite pristojbe i poreze kako bi gosti u potpunosti razumjeli potencijalne troškove prije plaćanja. Tijekom prošle godine uočen je značajan oporavak putovanja, pa u Airbnb-u i vjeruju kako usluga dobro funkcionira za korisnike. No, kako naglašavaju, stalnim inovacijama žele razumjeti postoji li način za prikaz cijena koji pruža još bolje korisničko iskustvo.

Globalno, ne postoji standardni prikaz cijena, a propisi koji uređuju ovo područje razlikuju se od zemlje do zemlje.

Kako cijene i naknade funkcioniraju na Airbnb-u

Na Airbnb-u, osim cijene noćenja, domaćini mogu primijeniti naknadu za čišćenje, no među aktivnim oglasima na globalnoj razini, čak 45% njih ne naplaćuje tu naknadu. Za one koji je ipak naplaćuju, Airbnb nudi savjete kako ovaj trošak za goste svesti na razuman iznos, pa je u prosjeku naknada manja od 10% ukupnih troškova rezervacije.

Osim cijene noćenja i naknade za čišćenje koju su odredili domaćini, gosti plaćaju naknadu za uslugu kao i boravišnu pristojbu na nekim lokacijama. Visinu naknade za usluge određuje Airbnb, a ona pokriva troškove proizvoda i usluga koje pružaju, kao što je korisnička podrška. Za većinu boravka gosti plaćaju naknadu za uslugu koja je manja od 15% od ukupnog zbroja rezervacije. Boravišne pristojbe su porezi i naknade za smještaj na razini grada, županije, države ili zemlje. Ove stope ne postavlja Airbnb, već lokalna vlada.

Test, koji počinje na određenim lokacijama kasnije ovog mjeseca, trajat će nekoliko tjedana i prikazat će cijenu u početnom pretraživanju popisa, a u nju će biti uključeno sve osim poreza, koji će biti vidljiv na stranici konačne uplate, ovisno o lokaciji.


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN