Darrer nudi rješenja za učinkovito zbrinjavanje otpada od hrane

Doprinos emisija otpada od hrane gotovo je jednak globalnim emisijama od cestovnog prometa, a svakih 1000 gostiju u restoranu generira oko 200 kg otpada.

28. lipnja 2022.

Turizam, jedna od najvažnijih ekonomskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, ima velik utjecaj na okoliš, što je posebice izraženo kroz povećanje količina otpada koje nastaju za vrijeme turističke sezone. Onečišćenje okoliša u turističkim područjima uobičajeni je problem I zbog velikog broja ljudi, ali i zbog povećanog obujma različitih aktivnosti.
 
Neprikladno zbrinjavanje otpada iz hotela i odmarališta dovodi ne samo do onečišćenja okoliša, već i do zdravstvenih problema povezanih s nametnicima i zaraznim bolestima. Doprinos emisija otpada od hrane globalnom zatopljenju gotovo je jednak globalnim emisijama od cestovnog prometa, a svakih 1000 gostiju u tipičnom restoranu u prosjeku generira oko 200 kilograma otpada.

Prepreku održivom gospodarenju otpadom predstavlja i otpor te nerazumijevanje poduzetnika u turizmu za ovu problematiku, a zbog još uvijek opće uvriježenog mišljenja da je najvažnija velika dobit, a zaštita okoliša tek je na zadnjem mjestu. 

Srećom, ta se percepcija polagano mijenja pa je sve više primjera društveno odgovornog poslovanja i ulaganja u zaštitu okoliša u turističkom sektoru, a sve u skladu s ciljevima politike Europske Unije i nacionalne politike gospodarenja otpadom, odnosno njegovim smanjenjem na izvoru. 

Zagrebačka tvrtka Darrer prepoznala je priliku te odlučila ponuditi i plasirati na hrvatsko tržište uređaje za dekompoziciju otpada hrane, pa odnedavno distribuira uređaje ORCA digestor kanadske tvrtke Minus Global International, kao i BMD digestor uređaje američke tvrtke Bottle Model Digester LLC.

Uređaji su namijenjeni sprječavanju nastanka i nagomilavanja biootpada, pa se njihovom nabavom smanjuje količina te vrste otpada na odlagalištima, čime se doprinosi učinkovitom gospodarenju.

Screenshot from 2022 06 28 08 25 13 1 1 2

Takvi su uređaji prepoznati i navedeni kao primjeri dobre prakse u prezentaciji „Kružno gospodarstvo u turizmu” Ministarstva turizma i sporta.BMD i ORCA su inovativni aerobni digestori koji omogućuje brzo kompostiranje otpada od hrane u institucionalnim i komercijalnim uvjetima.

Tehnologija koju koriste jednostavno oponaša prirodni proces probave, a djeluje koristeći iste principe po kojima se upravlja našim tijelom i drugim živim organizmima, stvarajući savršeno termofilno biološko okruženje za mikroorganizme da preobraze otpad od hrane u tekućinu koja se može sigurno ispustiti u sanitarni kanalizacijski sustav. Ovo rješenje stvara značajne uštede za kupce, preusmjeravajući otpad od hrane s odlagališta i smanjujući emisije povezane s prijevozom otpada.

U ponudi je više različitih modela - od malih za dnevnu preradu, do onih zapremine do 5000 kg. Uređaji su prilagodljivi i mogu obraditi količinu otpada hrane iz bilo koje kuhinje, a s obzirom na to da dolaze u više dimenzija, bez problema pristaju u kuhinje različitih veličina. Otpad od hrane „probavlja” se uz pomoć Biochips otopine za mikroorganizme.

Screenshot from 2022 06 28 08 25 26

Svi modeli digestora opremljeni su ugrađenom vagom, pa omogućavaju jednostavno praćenje težine svakog komada hrane koji se unese. Podaci dobiveni mjerenjem se prate i prikupljaju na portalu - personaliziranoj nadzornoj ploči - koji omogućava analizu podataka u stvarnom vremenu, kao i izradu prilagođenih izvješća.

Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima. Više o natječaju u prilogu.

Prilog: Fond hotelima sufinancira nabavu uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane

 

Foto: Darrer d.o.o.

28. lipnja 2022.