Davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH za potrebe turističke djelatnosti

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U zakup na vrijeme do 10 godina daje se...

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U zakup na vrijeme do 10 godina daje se šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima.

U cilju poticanja gospodarske djelatnosti te prateći potrebe turističke djelatnosti, Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH predviđa niz svrha kojima se može upotpuniti turistička ponuda te omogućuje manjim gospodarskim subjektima pružanje različitih dodatnih usluga te povećanje raznolikosti ponuda i pratećih sadržaja.

Prema zakonskim odredbama šumsko zemljište između ostaloga može se dati u zakup i u svrhu odmora, rekreacije i sporta; postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m².

Prema Uredbi cijeli postupak dodjele šumskog zemljišta i operativna provedba povjerena je Hrvatskim šumama. Sve informacije o javnom pozivu nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskih šuma i na ovoj
POVEZNICI.

Povezane vijesti: