Donosimo Sporazum između EU i UK vezano uz putovanja

Sporazumom o trgovini i suradnji, Sporazumom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazumom o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, uređeni su...

Sporazumom o trgovini i suradnji, Sporazumom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazumom o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, uređeni su novi partnerski odnosi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine vezano uz putovanja.

Hrvatski državljani i dalje će moći putovati bez vize u Ujedinjenu Kraljevinu, u svrhu kratkotrajnog poslovnog ili turističkog posjeta, koji nije dulji od 6 mjeseci.

Do 01. listopada 2021. građani EU-a, EGP-a ( okuplja države članice EU-a i tri države EFTA-e – Island, Lihtenštajn i Norvešku ) i Švicarske, pa tako i hrvatski državljani, moći će ulaziti u Ujedinjenu Kraljevinu s valjanom putovnicom ili valjanom osobnom iskaznicom, a od 01. listopada 2021. isključivo s valjanom putovnicom. Izuzetak su građani EU-a, EGP-a i Švicarske čija su prava zaštićena Sporazumom o povlačenju, koji će moći koristiti svoje nacionalne osobne iskaznice za putovanja u Ujedinjenu Kraljevinu najmanje do 31. prosinca 2025. godine.

Građani EU-a, EGP-a i Švicarske koji namjeravaju boraviti u Ujedinjenoj Kraljevini dulje od 6 mjeseci u svrhu rada, studija ili pak žele živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini, trebat će podnijeti zahtjev za vizu i dokazati da ispunjavaju relevantne kriterije. Za boravak u svrhu rada, uvodi se bodovanje pojedinih kriterija.

Pri obavljanju ulaznih kontrola u EU državljana UK-a provjeravat će se posjedovanje valjane putne isprave za prelazak granice; isprava ne smije biti izdana prije više od deset godina i mora važiti najmanje tri mjeseca nakon namjeravanog odlaska iz država članica. Važno je za naglasiti kako su putovnice državljana UK-a izdane prije isteka prijelaznog razdoblja i dalje valjane putne isprave.

Kao dio izvanrednih mjera koje počinju proizvoditi učinke nakon isteka prijelaznog razdoblja, EU je državljane UK-a izuzeo od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak prilikom prelaska vanjskih granica ako planirano trajanje njihova boravka u schengenskom prostoru ne prelazi 90 dana tijekom razdoblja od 180 dana. Prema načelu viznog reciprociteta, ako se za državljane UK-a nastavi primjenjivati izuzeće od obveze posjedovanja vize za državljane UK-a, i za državljane svih država članica EU- a primjenjivat će se izuzeće od posjedovanja vize za kratkotrajni boravak. U svakom slučaju, izuzeće odobreno državljanima Ujedinjene Kraljevine neće se primjenjivati na državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana Ujedinjene Kraljevine, koji će imati obvezu posjedovanja vize ili biti izuzeti od te obveze ovisno o svojem državljanstvu, u skladu s primjenjivim pravilima o vizama.

Nadalje, od isteka prijelaznog razdoblja države članice mogu pojedinačno odlučiti hoće li od državljana Ujedinjene Kraljevine koji planiraju obavljati plaćenu aktivnost tijekom boravka zahtijevati da podnesu zahtjev za vizu zakratkotrajni boravak.

Dakle, u slučaju kratkotrajnog boravka u schengenskom prostoru na državljane UK-a primjenjivat će se ograničenja koja se odnose na dopušteno trajanje boravka u schengenskom prostoru (najviše 90 dana tijekom razdoblja od 180 dana). U slučaju dugotrajnog boravka u načelu će državljanima UK-a biti potrebna boravišna dozvola ili viza za dugotrajni boravak koju su izdala nacionalna tijela u skladu s nacionalnim pravilima ili pravilima Unije.

Putnicima se savjetuje da prije putovanja u EU provjere valjanost putnih isprava i pobrinu se da ispunjavaju sve prethodno navedene uvjete. U slučaju neispunjenja bilo kojeg od uvjeta ulaska putniku može biti zabranjen ulazak u skladu s postupkom utvrđenim u pravu Unije za državljane trećih zemalja. Neovisno o mjerama koje poduzimaju države članice kako bi se pripremile za dodatne kontrole državljana Ujedinjene Kraljevine, putnicima se savjetuje da uzmu u obzir moguća kašnjenja na graničnim prijelazima nakon isteka prijelaznog razdoblja, posebno u onima s velikim prometom (postaje vlaka Eurostar, vlaka Eurotunnel Le Shuttle u Calaisu i Folkestoneu, luke La Manchea, određene zračne luke itd.).

Naravno, trenutno je i dalje potrebno pratiti najnovije informacije vezano uz COVID-19 mjere i mogućnost putovanja u Uk, kao i prema svim drugim državama.

Detaljnije informacije o putovanjima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon 01. siječnja 2021.nalaze se u prilogu.

PRILOG: OBAVIJEST O PUTOVANJU IZMEĐU EU-A I UJEDINJENE KRALJEVINE NAKON ISTEKA PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

Foto: Habib Ayoade, freestocks.org

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN