Javni poziv za koncesiju na Lastovu. Gradit će se hotel i vile s 5 zvjezdica s ukupno 500 kreveta te dvije luke nautičkog turizma s 400 vezova

Ministarstvo državne imovine objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na česticama zemljišta ( koncesiju ) u vlasništvu Republike Hrvatske u Lastovo radi izgradnje građevina...

Ministarstvo državne imovine objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na česticama zemljišta ( koncesiju ) u vlasništvu Republike Hrvatske u Lastovo radi izgradnje građevina turističko-ugostiteljske namjene i za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u Lastovo u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene – luke nautičkog turizma– privezište i koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenjaluke posebne namjene – luke nautičkog turizma Kremena.

Kako piše u javnom pozivu, radi se o izgradnji hotela i vila s 5 zvjezdica, ukupno 500 kreveta u Jurjevoj Luci i za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i 2 luke nautičkog turizma, s 400 vezova na otoku Lastovu.

Predmet javnog poziva su:

  1. Osnivanje prava građenja na dijelovima Lastovo u vlasništvu Republike Hrvatske na kojim dijelovima, ukupne okvirne površine 93.070 m2, planske namjene T1, u obuhvatu turističke zone Jurjeva luka, će se temeljem akata za provedbu prostornih planova, formirati građevne čestice za izgradnju turističko-ugostiteljskih građevina u skladu s važećim prostornim planovima,
  2. dodjela koncesije na pomorskim dobrom, na dijelovima Lastovo i na dijelu mora ukupne površine 20.184 m2 u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene – luke nautičkog turizma-privezište u obuhvatu turističke zone Jurjeva luka i
  3. dodjela koncesije na pomorskim dobru, na Lastovo ukupne površine 117.365 m2, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Kremena u obuhvatu planske oznake LN Kremena

S obzirom da se radi o Parku priorde Lastovsko otočje, potencijalni investitor morati će poštovati i uskladiti sve s propisima o zaštiti prirode, a sve u skladu s Urbanističkim planom uređenja turističke zone Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 50 godina, a rok gradnje je 5 godina od potpisivanja Ugovora. Rok za podnošenje ponuda je 14.svibnja.2019. Više detalja oko javnog poziv saznajte u prilogu.

Prilog: Ministarstvo državne imovine / Javni poziv za Jurjevu luku, Lastovo 

Vijesti: