FINA: Usporedba rezultata poduzetnika u turizmu na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2018. godini

Prema rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2018. godini rangiranim po NUTS-2 razini, ukupno gledano u Kontinentalnoj Hrvatskoj bilo je  82.243 poduzetnika, a u Jadranskoj Hrvatskoj 48.874, govore podaci FINA-e....

Prema rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2018. godini rangiranim po NUTS-2 razini, ukupno gledano u Kontinentalnoj Hrvatskoj bilo je  82.243 poduzetnika, a u Jadranskoj Hrvatskoj 48.874, govore podaci FINA-e.

Od ukupnog broja, 5.701 poduzetnik bilo je u području djelatnosti I – Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane, koji su imali sjedište u Kontinentalnoj Hrvatskoj (udio od 6,9% u ukupnom broju poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj), a 6.392 poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj (udio od 13,1% u ukupnom broju poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj).

Očekivano, u Jadranskoj Hrvatskoj poslovao je veći broj poduzetnika u području koje kolokvijalno nazivamo turizam, a slijedom toga bilo je i više zaposlenih, 28.908 u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a 46.242 u Jadranskoj Hrvatskoj, ostvareni su veći prihodi (2,4 puta veći u odnosu na prihode poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske), dobit razdoblja koja je 3,5 puta veća u odnosu na poduzetnike u turizmu Kontinentalne Hrvatske i obračunata je 43,7% veća prosječna mjesečna neto plaća zaposlenima kod poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj u odnosu na one u Kontinentalnoj Hrvatskoj.

Izvor: Fina

Po visini ukupnih prihoda u Jadranskoj Hrvatskoj najbolji su PLAVA LAGUNA d.d., MAISTRA d.d. i VALAMAR RIVIERA d.d., a u Kontinentalnoj Hrvatskoj HUP-ZAGREB d.d. i GLOBALNA HRANA d.o.o. 

Najuspješniji poduzetnik prema visini iskazane dobiti razdoblja u području djelatnosti I – Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane, u Kontinentalnoj Hrvatskoj bio je HUP –ZAGREB d.d. koji je iskazao 79,2 milijuna kuna (udio od 42,8% u neto dobiti u području djelatnosti I u KH). Na drugom je mjestu GLOBALNA HRANA d.o.o. s 38,3 milijuna kuna dobiti razdoblja (udio od 20,7% u neto dobiti u području djelatnosti I u KH).

U Jadranskoj Hrvatskoj u djelatnosti I najuspješniji poduzetnik bila je PLAVA LAGUNA d.d. koja je iskazala neto dobit u visini od 308,4 milijuna kuna (17,5% neto dobiti u području djelatnosti I u JH). Na drugom je mjestu MAISTRA d.d. s 282,8 milijuna kuna neto dobiti  (16,1% neto dobiti u području djelatnosti I u JH).

Zanimljivo, mjesečno neto plaća u turizmu u prosjeku manja

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika Jadranske Hrvatske u području djelatnosti turizma (5.430 kn) bila je 2,8% manja od prosječne mjesečne obračunate plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika Hrvatske (5.584 kn), a kod poduzetnika u području djelatnosti turizma Kontinentalne Hrvatske prosječna mjesečna plaća (3.778 kuna) bila je 32,3% manja, govore podaci FINA-e.

Izvor: Fina

Povezane vijesti: