Gorski kotar domaćim gostima postao nezaobilazna cjelogodišnja destinacija

Domaćim je gostima Gorski kotar postao nezaobilazna cjelogodišnja destinacija, o čemu svjedoče podaci iz sustava eVisitor. Naime, Gorski kotar u ljetnom razdoblju bilježi gotovo 36% više noćenja te 32%...
Risnjak Foto: Turistička zajednica Gorskog kotara

Domaćim je gostima Gorski kotar postao nezaobilazna cjelogodišnja destinacija, o čemu svjedoče podaci iz sustava eVisitor. Naime, Gorski kotar u ljetnom razdoblju bilježi gotovo 36% više noćenja te 32% više dolazaka domaćih gostiju u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Slični su trendovi na razini cijele godine, a zimsko razdoblje, poglavito prva dva mjeseca, bilježi više od 94% dolazaka i više od 82% noćenja domaćih gostiju u odnosu na 2019-u.

Povoljni trendovi jasno pokazuju važnost daljnjih ulaganja u destinaciju, kako u turističke sadržaje tako i u smještajne kapacitete viših kategorija. Privatni smještaj, kao što su kuće za odmor i apartmani te ostali objekti u domaćinstvu, značajno je udvostručio broj noćenja domaćih gostiju u odnosu na 2019. godinu, a popunjenost pojedinačnih smještajnih kapaciteta prelazi magičnu brojku od 200 dana godišnje.

“Destinacija postaje investicijski atraktivna kako zbog svojih turističkih atributa tako i zbog velikog potencijala rasta, a jedan od naših strateških ciljeva je ojačati poziciju cjelogodišnje destinacije”, kaže Petar Hrg, direktor Turističke zajednice Gorskog kotara i dodaje kako tim smjerom jedinice lokalne samouprave razvijaju projekte te zajedničkim snagama ciljaju angažiranje svih mogućih izvora financiranja, od županije i države do EU fondova i potentnih investitora.

U zemlji primarno ljetnog turizma koji jasno pokazuje saturaciju, Gorski kotar je hrvatski turistički biser koji pruža mogućnost razvoja izrazito atraktivne zimske i cjelogodišnje destinacije. Štoviše i u ljetnom razdoblju planinske destinacije sve su češći odabir turista koji se žele odmoriti u temperaturno ugodnom okruženju bez gužvi.

I brojke u kolovozu premašuju rekordnu 2019. godinu te je ostvareno više od 8% noćenja, a i rujan je umalo sustigao spomenutu godinu. Ukupni turistički pokazatelji na razini godine blizu su brojkama iz 2019. Naime, ostvareni broj noćenja je 96,34%, a dolazaka gotovo 96%.

“Pandemija je utjecala na smanjenje broja organiziranih dolazaka stranih gostiju što je bilo očekivano zbog zdravstvene situacije, ali smo taj manjak nadoknadili u pristupu prema domaćem tržištu. Jedan je od naših ciljeva za sljedeću godinu značajniji zahvat emitivnih tržišta i, nadamo se, ako zdravstvena situacija dozvoli, povrat organiziranih dolazaka stranih gostiju”, naglašava Hrg.

U godini osnutka jedinstvene turističke zajednice Gorskog kotara primarni je naglasak bio predstaviti destinaciju domaćim gostima kako zbog činjenice da je destinacija bila manje poznata domicilnom tržištu tako i zbog neizvjesnosti tijeka turističke sezone i dolazaka stranih gostiju zbog epidemije.

Važno je spomenuti i vrijedne turističke projekte koji su u ovoj godini realizirani, čime je obogaćena turistička ponuda destinacije. Otvaranjem interpretacijskog centra u Crnom Lugu vrijednog 1,2 milijuna kuna na moderan način prezentira se osebujnost prirodnih i tradicijskih vrijednosti Gorskog kotara. Ulaganjem u Centar Velike zvijeri u Staroj Sušici, u iznosu gotovo 8,2 milijuna kuna, destinacija se sadržajno obogatila prezentirajući zaštićene životinjske vrste: vuka, medvjeda i risa koji prebivaju na ovom području.

Zasigurno će i preuređenje bivše tvornice igračaka u hostel vrijedan 6,7 milijuna kuna biti atraktivno odredište volontera iz cijeloga svijeta koji će se educirati o tradicijskoj baštini Gorskog kotara, što će ojačati i poziciju Nacionalnog parka Risnjak na svjetskoj turističkoj mapi. Uređen je i novi stalni postav Prirodoslovnog muzeja Rijeka “Divljina s pogledom na more” te “Interpretacijski centar Putovima Frankopana” u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi u vrijednosti od 5,2 milijuna kuna. Također je i Kaštel Petar Zrinski u Čabru obogaćen muzejskim prostorom “Putovi Frankopana”.


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN