Hvar je nova UHPA-ina destinacija godine

Izvor: UHPA

Kao što smo najavili prošli tjedan, Hvar je nova UHPA-ina destinacija godine, a službeno potpisivanje Ugovora o marketinškoj suradnji održano je, 10. prosinca 2018.u Zagrebu.

Već osmu godinu zaredom, UHPA kroz projekt domaće destinacije godine uspješno doprinosi boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacija kroz jačanje turističkog sektora. Tako će Hvar u 2019.godini biti naglašen kao preporučena domaća destinacija 2018./19. godine od strane UHPA-e u svim komunikacijskim i promotivnim kanalima udruge.

Prepoznavši intenzivni razvoj te izuzetne rezultate i rast turističkih pokazatelja destinaciječemu svjedoči ovogodišnje obilježavanje 150 godina organiziranog turizma, UHPA je grad Hvar odabrala za domaću destinaciju godine, ističu iz UHPA-e. Grad Hvar će tako tijekom sljedeće godine biti naglašen kao preporučena domaća destinacija od strane UHPA-e u svim komunikacijskim ipromotivnim kanalima udruge kako bi pridonijeli još boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacije i stvorili platformu za uspješnu suradnju članova UHPA-e kaodestinacijskih menadžment kompanija (DMK) i grada Hvara.

O turističkoj ponudi grada Hvara kao i planovima i projektima u budućnost govorili su Petar Razović, direktor Turističke zajednice grada Hvara i Rikard Novak, gradonačelnik grada Hvara.U kratkom obraćanju prisutnima gradonačelnik Novak se osvrnuo na dobre turističke rezultate koje Hvar bilježi iz godine u godinu kako u pogledu rasta broja dolazaka tako i noćenja. Govoreći o budućnosti, istaknuo je da Hvar želi učiniti dodatni iskorak i razvijati se u smjeru obogaćivanja i proširenja postojeće turističke ponude novim, atraktivnim turističkim proizvodima i sadržajima s ciljem podizanja konkuretnosti i pozicioniranja Hvara kao cjelogodišnje turističke destinacije. Posebice se to odnosi na proširenje turističke ponude i sadržaja za tržišta posebnih interesa kao što su cikloturizam, sportski, kulturni, zdravstveni,eno-gastro turizam i dr.

Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora omarketinškoj suradnji koji će omogućiti daljnje jačanje suradnje između turističkih agencija -destinacijskih menadžment kompanija (DMK) i grada Hvara. Stoga će u narednom razdoblju zajednički cilj biti orijentacija na razvoj specifičnih turističkih programa i rast turističkogprometa u pred i post sezoni i ciljanoj, odnosno fokusiranoj promociji na pojedine turističke niše.

Dani UHPA-e u 2019. godini održat će se u Vinkovcima

Dani UHPA-e je godišnji susret koji organizira UHPA, najveća nacionalna strukovna udruga turističkih agencija, okuplja više od 150 sudionika, turističke agencije – UHPA članice, predstavnike Ministarstva turizma, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske turističke zajednice, strukovnih udruženja u turizmu i ostale dionike hrvatskog turističkog sektora.

Vijesti: