Izabrani novi direktori predstavništva HTZ-a u inozemstvu

Turističko vijeće HTZ jučer je odabralo nove direktore predstavništva HTZ-a u inozemstvu od kojih očekuje snažan doprinos u Austriji, Češkoj, Sloveniji, Švedskoj, Mađarskoj, Slovačkoj te posebice na tržištu Kine...

Turističko vijeće HTZ jučer je odabralo nove direktore predstavništva HTZ-a u inozemstvu od kojih očekuje snažan doprinos u Austriji, Češkoj, Sloveniji, Švedskoj, Mađarskoj, Slovačkoj te posebice na tržištu Kine gdje HTZ po prvi puta otvara svoj ured.

Na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Austriji sa sjedištem u Beču imenovan je Branimir Tončinić, na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Češkoj  sa sjedištem u Pragu imenovan je Dubravko Miholić, na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji sa sjedištem u Ljubljani imenovana je Metka Bradetić, na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Švedskoj sa sjedištem u Stockholmu imenovan je Vedran Sušić, na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj sa sjedištem u Budimpešti  imenovana je Ivana Herceg te na radno mjesto Direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Kini sa sjedištem u Šangaju imenovana je Franka Gulin na razdoblje od tri godine.

Tako se kompletirala mreža s novim ili reizborom starih direktora/ica inozemnih predstavništva HTZ-a u inozemstvu. Podsjećamo, još prošle godine u rujnu na nove mandate imenovani su sljedeći direktori predstavništva: Nera Miličić za Njemačku (voditeljica ispostave u Münchenu), Viviana Vukelić za Italiju (pokriva i tržište Španjolske), Agnieszka Anna Puszczewicz za Poljsku , Romeo Draghicchio za Njemačku (reizbor), Danijela Mihalić Đurica za Francusku (reizbor), Ivan Novak za Benelux (reizbor), Ina Rodin za SAD (pokriva i tržište Kanade) – (reizbor) te Rajko Ružička za Rusiju (pokriva i Ukrajinu te druga tržišta regije) – (reizbor)

Vijesti: