Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama predlaže se daljnje smanjenje turističke članarine za 12%

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na danas održanoj sjednici Vlade RH predstavila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji na snagu...

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na danas održanoj sjednici Vlade RH predstavila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji na snagu treba stupiti 01. siječnja 2021., a kojim se propisuje daljnje smanjenje turističke članarine za 12% kao parafiskalnog davanja za gospodarstvenike. 

Navedeno smanjenje predstavlja dio mjera predviđenih Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja za 2020. te Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Novim prijedlogom Zakona propisuje se smanjenje obveze plaćanja turističke članarine i to smanjenjem stopa (njih pet) na temelju kojih se članarina obračunava. Stope za obračun članarine su linearno umanjene te će iznos za plaćanje članarine za svih pet skupina obveznika biti 12% manji.

Prva skupina se odnosi na smještaj i ugostiteljstvo, druga skupina na prijevoz putnika, cestovni prijevoz elektroničke usluge, treća skupina na poštanske djelatnost, četvrta skupina na emitiranje programa, a peta skupina na trgovinu na veliko i malo.

Foto: Mint

U ovoj izazovnoj godini nismo zanemarili ni privatne iznajmljivače. Uvažavajući posebne okolnosti u 2020. koje su uzrokovane pandemijom COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donesen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici, kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. umanjuje za 50 % te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve“, prilikom predstavljanja naglasila je Brnjac.

Prijedlogom Zakona također se propisuje mogućnost da Porezna uprava rješenjem izmijeni visinu mjesečnih predujmova članarine, na zahtjev obveznika plaćanja turističke članarine, zbog znatnijeg pada poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini ili zbog pada poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom.

Od 2016. godine turistička članarina za gospodarstvenike se kontinuirano smanjivala i to  Zakonom o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama za 15 % i Zakonom o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama za 5 %, što s predloženim izmjenama Zakona i daljnjim smanjenjem turističke članarine za 12%, čini ukupno smanjenje turističke članarine za gospodarstvenike od 2016. godine za 32%.“, zaključila je Brnjac. 

Foto: MINT

 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN