Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna NP Krka

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2016. koji će biti otvoren od danas, 7. lipnja do...

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2016. koji će biti otvoren od danas, 7. lipnja do 6. srpnja 2016, ili do isteka sredstava.

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekata. Putem javnog natječaja dodijelit će se 600.000,00 kn s napomenom da je najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekata 500,00 kn a najveći 30.000,00 kn. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje odgovaraju uvjetima javnog natječaja a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekata u 2016. da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

Prijave se podnose osobno ili poštom preporučeno u upravu JU „NP Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik s naznakom Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna za 2016. godinu – za natječaj, ne otvarati. Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana prijave na natječaj.

Javni natječaj i potrebni obrasci za prijavu pogledajte ovjde

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN