Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna....

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna.

Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).  „Javna turistička infrastruktura integralni je dio ukupne turističke ponude svake destinacije te je zato važno da ju kontinuirano unapređujemo. Ulaganjem u projekte usmjerene na uređenje ili izgradnju novih plaža, centara za posjetitelje te biciklističkih, jahačkih ili pješačkih ruta stvara se nova atrakcijska osnova, odnosno dodatni motivi dolaska u destinaciju što je bitno za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Kroz ovaj program želimo povećati cjelokupni dojam i atraktivnost destinacija, a samim time učiniti hrvatski turizam još konkurentnijim“, naglasio je ministar turizma Gari Cappelli.

Ministartvo turizma sufinancira 80 posto troškova

Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, dok je maksimalni iznos 1.000.000,00 kn. Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn potpore. Također, Ministarstvo sufinancira izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000,00 kn, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000,00 kn do 400.000,00 kn.

Izvor financiranja predmetnog javnog poziva je Fond za razvoj turizma, odnosno izvanproračunski prihod Ministarstva turizma od naknada za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom  u postupku pretvorbe i privatizacije.

Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Više informacija o uvjetima pogledajte ovdje: Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini

 

 

Vijesti: