Kako su Turističke zajednice južne Istre očitale malu lekciju o turizmu

Turizam vertikalno i horizontalno veže razne industrije, te u cijelom turističkom mozaiku, naravno ako pričamo o strateškom i održivom razvoju sudjeluje jako puno ljudi, proizvoda, usluga kao i detalja....

Turizam vertikalno i horizontalno veže razne industrije, te u cijelom turističkom mozaiku, naravno ako pričamo o strateškom i održivom razvoju sudjeluje jako puno ljudi, proizvoda, usluga kao i detalja. Svaka kockica u mozaiku je izrazito važno, koliko god mala bila, jer bez nje mozaik nije potpun.

Upravo o jednoj maloj, ali važnoj kockici turističko mozaika, Turističke zajednice južne Istre ( (Pula, Vodnjan, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana Barban)  su pokazala standard kojem svi moramo težiti u turizmu. Ta mala kockica zove se dizajn plakata. Doduše, ne toliko sam dizajn plakata, koliko su informacije na plakatu za manifestaciju Jug na 2 kotača, šest biciklijada namijenjenih popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza južne Istre,  na više jezika, točnije na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Ako znamo kako su većina turista stranci, zar ne bi trebalo biti logično i prirodno da su turističke informacija na engleskom jeziku? Od muzeja, turističkih informacija, izložbi, raznih dućana, ispisanih cijena proizvoda i usluga u kunama i eurima, pa tako i plakata za razne sadržaje i manifestacije koje se događaju u destinaciji?

Stalo pričamo o kvalitetnom sadržaju, no ukoliko turist ne zna za njega, ne može ga ni konzumirati.

Prije dvije godine na Adventu u Zagrebu gledam toliko plakata od raznih događanja koje su najavljene ili u tijeku, ali niti jedan plakat nije na engleskom jeziku, iako je sam sadržaj upravo namijenjen i turistima ili gostuje neka strana glazbena grupa. A Zagreb je svakako počeo živjeti od turizma. Tu je odgovornost cijele destinacije tj. svih sudionika te moramo razmišljati o komunikaciji kako bi informirali turiste, a samim time i povećali konzumaciju istih što direktno povećava zadovoljstvo turista kao i povećanjem turističke potrošnje.

Toliko mali, ali izrazito važan detalj, zar ne?

Nešto što bi trebalo biti normalno i oduvijek u našim turističkim destinacijama, pogotovo onim morskim koji žive isključivo od turizma već godinama, no nažalost u našim destinacijama komunikacija na engleskom jeziku je raritet.

Također, tu je velika odgovornost na turističkim destinacijama, kroz edukaciju i komunikaciju prema lokalnoj zajednici i organizatorima raznih događanja. Prvo i osnovno potrebno je krenuti od sebe i postaviti temelje tj. primjer drugima, kao i kada TZ sufinancira ili sudjeluje kao partner u organizaciji nekog događanja, mora postaviti standard da se plakati i komunikacija odvija i na engleskom jeziku.

Moramo komunicirati i na engleskom jeziku, te pružiti toliko važne kvalitetne informacije našim turistima, naravno ako se želimo baviti razvojem turizma.

Mala, ali važna lekcija iz turizma.

PRILOG:

JUG na 2 kotača PLAKAT 1

JUG na 2 kotača PLAKAT 2

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN