Kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2018.

Državni zavod za statistiku ( DZS ) proveo je istraživanje u 2018. , a u kojem su bile obuhvaćene 142 luke nautičkog turizma na morskoj obali Hrvatske, i to...

Državni zavod za statistiku ( DZS ) proveo je istraživanje u 2018. , a u kojem su bile obuhvaćene 142 luke nautičkog turizma na morskoj obali Hrvatske, i to 72 marine (od toga 14 suhih marina) te 70 ostalih luka nautičkog turizma. Ukupna površina njihova akvatorija bila je 4 075 400 m2 sa 17 274 veza.

Blagi porast broja plovila na stalnom vezu u 2018.

U lukama nautičkog turizma 31. prosinca 2018. na stalnom vezu bilo je 13 617 plovila, što je za 1,4% više nego 31. prosinca 2017. Vezom u moru služilo se 86,2% plovila, a isključivo mjestom na kopnu 13,8% plovila.

Prema vrsti plovila na stalnom vezu u moru najviše je bilo jahti na jedra (50,1%), slijede motorne jahte (46,1%) te ostala plovila (3,8%).

Najviše plovila na stalnom vezu bilo je pod zastavom Hrvatske, i to 44,0%. Zatim slijede plovila pod zastavom Austrije (15,8%), Njemačke(15,2%), Slovenije (5,1%), Italije (4,2%) i Ujedinjene Kraljevine (2,2%).

Pad broja plovila u tranzitu za 3,8% u odnosu na 2017.

U 2018. u lukama nautičkog turizma bila su 194 164 plovila u tranzitu,što je manje za 3,8% nego u 2017.

Prema vrsti plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru, najviše jebilo jahti na jedra (67,3%). Zatim slijede motorne jahte (28,3%) te ostala plovila (4,4%).

U 2018. najviše plovila u tranzitu bilo je iz Hrvatske (47,7%), Italije (13,9%), Njemačke (12,8%), Austrije (6,6%) i Slovenije (3,8%), što čini84,8% plovila od ukupnog broja plovila u tranzitu.

Izvor: DZS

Porast prihoda luka nautičkog turizma za 2,7% u odnosu na 2017.

Ukupno ostvaren prihod luka nautičkog turizma u 2018. iznosio je 857 milijuna kuna. Od toga je 618 milijuna kuna bilo ostvareno odiznajmljivanja vezova, što je 72,2% od ukupno ostvarenog prihoda. U odnosu na 2017., ukupan prihod bio je veći za 2,7%, a prihod od iznajmljivanja vezova za 7,1%.

POVEZANE VIJESTI:

PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA „STAVOVI I POTROŠNJA NAUTIČARA U HRVATSKOJ – TOMAS NAUTIKA JAHTING 2017.“

IZRAČUN NAKNADA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE U 2019. GODINI

Povezane vijesti: