Krenule prijave za potpore za očuvanje radnih mjesta

Radi se o potporama za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), a kojima će korisnik biti zaposlenici. Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i...

Radi se o potporama za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), a kojima će korisnik biti zaposlenici. Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Poslodavci mogu odabrati:
– mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru
– istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.

Potporu neće dobiti ni poslodavci kod kojih je nakon 20. ožujka došlo do pada zaposlenosti i ako je postotak pada zaposlenosti veći:
– od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
– od 20% za Mala poduzeća
– od 15% za Srednja poduzeća
– i 10% Velika poduzeća.

U ovu skupinu ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Visina subvencije je do 3.250 kuna mjesečno po radniku ili 1.625 kuna za radnike koji nisu radili puno radno vrijeme. Subvencija može biti izračunata i srazmjerno između najvišeg i najnižeg iznosa, za radnike koji nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Prihvatljivi sektori i poslodavci:
– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
– prijevoza i skladištenja
– poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
– radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
– poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
– drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Ciljne skupine radnika ne uključuju vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Kriteriji

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Razlozi mogu biti:
– pad prometa
– otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
– otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
– nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
– nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
– poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, odnosno nema kumulacije razloga.

Uz Zahtjev, Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost, treba dostaviti i presliku Odluke civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti uz Zahtjev dostavlja Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl.

Dokumentacija

Opširnije: Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Foto: Pixabay

Povezane vijesti: