Marko Jurakić: Razvoj ruralnog turizma treba postati cilj svih dionika u turizmu, pa i šire

Konferencija RRT povezala je stručnjake i poslodavce sa srednjoškolcima i studentima, a zajednički im je cilj povezivanje turizma i ruralnog razvoja u jednu cjelinu

Autor:  HrTurizam.hr

21. prosinca 2022.

O trećoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma priča se u pozitivnom kontekstu, a kako i ne bi. Konferencija je uspješno povezala stručnjake i poslodavce sa srednjoškolcima i studentima iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Svima njima zajedničko su turizam i ruralni razvoj, a cilj je njihovo kvalitetno povezivanje u jednu cjelinu.

No prije održavanja trećeg izdanja međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT 2022, više od 60 studenata i 15 profesora s područja turizma, marketinga i ruralnog razvoja iz osam visokoobrazovnih institucija iz Hrvatske i Slovenije sudjelovali su u izvođenju terenske nastave kroz vođeni obilazak i prezentaciju četiri lokacije na području Međimurske županije.

Cilj je bio upoznavanja turističke ponude i prepoznavanja potencijala za daljnji razvoj ruralnog turizma, a radni zadaci su uključivali pripremu studentskih radova kroz rad u grupama, razmjenu iskustava i kreativno uključivanje u postojeće procese.

Konferencija rrt medimurje 2022 terenska nastava foto vimal akademija

"Četiri lokacije na ovom području nisu izabrane slučajno. Prva lokacija bila je lokalna jedinica, turistički osviještena općina Sveti Juraj na Bregu, nakon čega je uslijedio posjet uspješnom Vinskom kampu Hažić te hotelu Terme Sveti Martin. Posljednja, četvrta lokacija terenske nastave bio je Čakovec, sjedište i najveći grad Međimurske županije. Sve navedene lokacije sudionici su obišli prvog dana nastave, a drugog dana po dva fakulteta su obrađivala jednu od destinacija. Zanimljivo je bilo vidjeti kako ove destinacije vide domaći, a kako strani studenti koji su došli iz Portugala, Španjolske, Brazila, Slovenije...", objasnio je doc. dr. sc. Marko Jurakić, voditelj sektora razvoja i visokog obrazovanja Vimal akademije koja je i organizator znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma.

Vimal - Akademija za razvoj ljudskih potencijala pokrenula je konferenciju prije dvije godine, a zbog pandemije koronavirusa prvo izdanje je održano online na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu. Na konferenciji je sudjelovalo 25 panelista iz pet država, a suorganizator je bio LAG Moslavina. Drugo izdanje konferencije održano je u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Naime, godinu dana nakon potresa, želja je bila dati podršku i privući pažnju medija na to područje, a partner u organizaciji je bila Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.

"Nakon teško pogođene županije ove godine smo se odlučili za jednu od najbogatijih županija, Međimursku, a izvrsnu potporu dobili smo od Turističke zajednice Međimurske županije, koja nam je uvelike pomogla u organizaciji kako terenske nastave, tako i u održavanja Konferencije", ističe Jurakić.

U prvom dijelu međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma, koja je ove godine održana pod nazivom "Edukacija kao ključni faktor održivog i odgovornog razvoja ruralnog područja", održane su studentske prezentacije. Naime, studenti ekonomskih fakulteta i fakulteta za turizam i menadžment iz više zemalja iznijeli su svoja iskustva i prijedloge za razvoj ruralnog turizma koje su temeljene na terenskoj nastavi.

rrt, razvoj ruralnog turizma

Konferencija rrt medimurje 2022 foto vimal akademija 2

Istoga dana u razvojno-edukacijskom centru Metalska jezgra Čakovec održan je "Dan otvorenih vrata visokog obrazovanja" na kojem su sudionici visokoobrazovnih institucija, partnera Konferencije kroz zajedničko druženje, predstavili svoje nastavne programe i mogućnosti upisa polaznicima završnih razreda srednjih škola iz neposrednog okruženja. Uz njih, srednjoškolcima i studentima svoje mogućnosti zapošljavana i programe obrazovanja predstavilo je i pet zainteresiranih poslodavaca u turizmu. Prvi dan Konferencije zaključen je potpisivanjem međunarodnog sporazuma između Turističke zajednice Međimurske županije i crnogorske Turističke zajednice Herceg Novog.

Drugi dan Konferencije održan je u Termama Sveti Martin, a obilježile su ga panel rasprave i stručna izlaganja gospodarstvenika, turističkih djelatnika i neposrednih nositelja razvojnih aktivnosti iz više zemalja, te predstavljanja znanstveno-stručnih radova. U panel raspravama sudjelovali su predstavnici županije, gradova, općina, sveučilišta i srednjih škola koji su isticali odgovorni i održivi razvoj na ruralnom području i edukaciju kao ključni faktor na tom putu.

"Dobivamo veliki broj pohvala za treće izdanje RRT-a, a tome u prilog ide i činjenica kako smo na ovoj Koferenciji već dogovorili ne samo sljedećeg, nego sljedeća tri domaćina Konferencije. To je pokazatelj kako je Konferencija prepoznata od strane znanstvene javnosti, ali i od strane državnih institucija, jer i ove godine nam je snažnu podršku dalo Ministarstvo turizma i sporta. Mi ćemo i dalje raditi na razvoju konferencije i potrudit ćemo se već sljedeće godine dovesti veći broj poslodavaca koji će razgovarati sa studentima u turizmu i menadžmentu", najavio je Jurakić.

Konferencija rrt medimurje 2022 foto vimal akademija 6

U panel raspravi na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovala je i dekanica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ koja je istaknula veliku vrijednost konferencije jer skreće pažnju na ruralna područja i razvoj turizma na tim područjima.

"Razvoj turizma na tim područjima ključ je za smanjenje sezonalnosti hrvatskog turizma, kao i potencijal za povećanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva koje u turizmu može pronaći dodatan ili osnovan izvor prihoda. U tom cjelokupnom procesu edukacija ima iznimno bitnu ulogu jer su zaposlenici ključ usluge u turizmu i o njihovoj izvrsnosti ovisi kvaliteta pružene usluge", naglasila je Mališ i dodala kako današnji trend gdje su turisti u stalnom traženju usluge sve više i više kvalitete nemoguće pratiti bez kvalitetnih i visoko obrazovanih stručnjaka u turizmu koji se upravo obrazuju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kolika je važnost turizma za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu govori i podatak kako EFZG ima gotovo 60-godišnju tradiciju obrazovanja i istraživanja u području turizma, te je s Katedrom za turizam 2001. godine, među prvim obrazovnim institucijama u svijetu, dobio prestižni certifikat UNWTO-a  (TedQual) za obrazovanje i istraživanje u području turizmu.

U toj mreži nalazi se svega 60 institucija iz svijeta čija je zadaća stvarati nova znanja za potrebe cijelog turističkog sustava. Također posljednjih nekoliko godina Katedra za turizam je zaslužna što je na razini Sveučilišta u Zagrebu EFZG uvršten na iznimno visoku poziciju na Šangajskoj listi akademskog rangiranja sveučilišta u svijetu u području menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu i to kao jedina institucija iz Hrvatske.

/// RRT2022: Nagrađeni najbolji studentski radovi s održane terenske nastave iz ruralnog turizma

"Edukaciju iz područja turizma na EFZG-u studenti mogu steći na Integriranom preddiplomskog i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija, smjer Turizam, te na Preddiplomskom stručnom studiju Turističko poslovanje. Fakultet zajedno sa Katedrom za turizam okrenut je ka stalnoj težnji za izvrsnošću te se to prelijeva i na naše studente koji se po završetku naših studijskih programa zapošljavaju u najprestižnijim turističkim poduzećima u Hrvatskoj ali i šire."

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizator je i suorganizator velikog broja događanja iz područja Ekonomije i Poslovne ekonomije pa je objeručke prihvatio organizaciju RRT konferencije predviđenu za iduću godinu u kojoj vidi potencijal za privlačenjem velikog broja dionika iz područja turizma, kao što su veliki hotelijeri i drugi pružatelji usluga u turizmu, županijske i lokalne turističke zajednice, lokalo stanovništvo uključeno u turizam, te naravno naši studenti.

Konferencija rrt medimurje 2022 foto vimal akademija 7

"Učvršćivanje odnosa sa raznim dionicima doprinosi našoj izvrsnosti i boljoj prepoznatljivosti kao vrijednog partnera kao na projektima, tako i u sveopćoj javnosti. Katedra za turizam bit će nositelj aktivnosti vezanih uz samu organizaciju konferencije na čelu sa svojim vrsnim nastavnicima i znanstvenicima, što će se očekujemo preliti i na popularizaciju smjera Turizam među našim studentima. Ono što ovu konferenciju ističe od ostalih je Studentska konferencija kojoj prethodi terenska nastava te je to dodana vrijednost i jedan od glavnih razloga za preuzimanje domaćinstva konferencije", objašnjava dekanica Mališ.

Na kraju recimo kako će nakon Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godinu dana kasnije domaćin znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma biti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a 2025. godine Konferencija će se po prvi puta održati van Hrvatske, točnije domaćin će biti Univerzitet u Mariboru.

Izvor fotografija: Vimal akademija

Autor:  HrTurizam.hr

21. prosinca 2022.