Moratorij na kredite – Istražili smo koliko banke mogu izaći u susret turističkom sektoru?

Moratorij na kredite aktualna je tema i još uvijek je predmet brojnih upita. Kao i svake godine, razni mikro, mali i srednji poduzetnici u turizmu financijski su se zadužili...

Moratorij na kredite aktualna je tema i još uvijek je predmet brojnih upita.

Kao i svake godine, razni mikro, mali i srednji poduzetnici u turizmu financijski su se zadužili kako bi uložili u podizanje kvalitete ( uređenje smještaja, ugostiteljskih objekata, gradnju bazena, nove turističke sadržaje ) kako bi u novoj turističkoj sezoni imati novu dodanu vrijednost.

No, situacija s epidemijom Covid19 upravo je najviše pogodila sektor turizma, te se dogodilo ono što je do nedavno bilo nezamislivo – da je turizam globalno doslovno stao. A time su logično stali, kako trenutni tako i budući prihodi poduzetnika u turizmu.

Naravno, nitko nije mogao očekivati ovakvu situaciju, te su svi radili planove i financijske projekcije, na temelju sigurnosti i rastu turizma u Hrvatskoj, gdje iz godine u godinu imamo rekordnu turističku sezonu.

Trenutno su upravo mali i srednji poduzetnici u turizmu najviše pogođeni. Pred sezona je propala, a pitanje je kada i koliko će se biti turističke aktivnosti u glavnoj turističkoj “špici”, a ti isti poduzetnici nemaju velike ili ikakve financijske zalihe da prežive do sljedeće godine.

Zahtjevi i očekivanja cijelog turističkog sektora koji je trenutno bez prihoda je razumijevanje za trenutnu situaciju, a isto očekuju i od svojih partnera. Naravno, niti banke ne mogu oprostiti dugove i poslovati bez prihoda, te je svakako potrebno međusobno razumijevanje za ovu izvanrednu situaciju, koju nitko nije mogao predvidjeti.

I upravo zato odlučili smo istražiti koliko su banke u Hrvatskoj spremne izaći u susret svojim korisnicima kredita.

Na naš upit odgovorilo je šest banaka koje nude ili pripremaju ponuditi odgodu otplate kredita. Iako su uvjeti u svim bankama vrlo slični, postoje i određene razlike koje bi trebale pomoći korisnicima kredita.

Pa krenimo redom:  

Erste banka preuzima trošak solemnizacije

Svojim klijentima, uključujući i fizičke osobe koje se bave turističkom djelatnošću, a koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, no čiji su prihodi i poslovanje pogođeni utjecajem trenutačnih okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa ili posljedicama potresa u Zagrebu, Erste banka omogućava odgodu otplate kreditnih obveza u trajanju od tri do najviše šest mjeseci, s rokom isteka najkasnije do 1.10.2020. Za vrijeme trajanja odgode, klijenti ne plaćaju svoje anuitete, a obračunavaju se isključivo redovne kamate,  koje dospijevaju zajedno sa zadnjim anuitetom te se mogu platiti jednokratno ili u dogovoru s bankom, koristeći neke druge opcije. Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje, a uvažavajući činjenicu da javnobilježnički trošak u ovim okolnostima građanima predstavlja značajnu stavku, trošak solemnizacije za kredite kod kojih je to potrebno u cijelosti preuzima Erste banka.

Za korištenje odgode otplate kreditnih obveza građani se trebaju prijaviti na internetskoj stranici banke, na kojoj je razvijen online obrazac koji je potrebno popuniti. Uz obrazac će biti potrebno priložiti odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da je zbog epidemije i/ili potresa došlo do pogoršanja njihovog financijskog položaja, u vidu smanjenja primanja, gubitka posla ili, primjerice, nastale štete u potresu. Dokumentacija koja se može priložiti kao dokaz prikazana je uz online obrazac, zajedno s popisom najčešćih pitanja i odgovora. Po zaprimanju zahtjeva, banka će pregledati dostavljenu dokumentaciju te kontaktirati klijente s uputom o daljnjim koracima.

Od skoro 9000 kredita za koje je do sada podnijet zahtjev za odgodom, manje od 100 odnosi se na turističke kredite.

PBZ banka zadržava postojeće visine prekoračenja neovisno o promjeni u primanjima

Svim korisnicima kredita (građani/potrošači), čiji krediti su u redovnoj otplati i kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda zbog posljedica COVID-19 pandemije, PBZ banka će omogućiti odgodu plaćanja glavnice kredita i pripadajućih kamata kao i dospjelih obveza po kreditu koje nisu plaćene do odobrenja zahtjeva za odgodu otplate obveza po kreditu. Odgoda otplate će se omogućiti  na razdoblje od tri mjeseca, uz automatsku mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

Redovna kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje. Istekom odgode otplate kamata se ne pripisuje glavnici već se raspoređuje na preostali rok kredita te pripadajući dio kamate dospijeva zajedno s redovnim anuitetom/ratom nakon isteka odgode. Na raspoređenu kamate u preostalom roku otplate se ne obračunava redovna kamata. Pored navedene odgode otplate po kreditima, Banka je omogućila korisnicima prekoračenja po tekućem računu zadržavanje postojeće visine prekoračenja neovisno o promjeni u primanjima na period od sljedećih 6 mjeseci. Treba dodati kako je odgoda otplate kredita u PBZ-u  bez naknade i bez troškova solemnizacije dodatka ugovoru. 

Proces odobrenja odgode otplate kredita svim klijentima koji ispunjavaju uvjete, kako naglašavaju iz PBZ-a je jednostavan i automatiziran, a online obrazac Zahtjeva za odgodom otplate kredita građana dostupan je na internetskim stranicama Banke. Osim online zahtjeva za odgodom otplate, zahtjev se može podnijeti  i u poslovnicama Banke.

Razlozi traženja odgode otplate mogu biti: privremeno umanjena ili obustavljena plaća od strane poslodavca, gubitak zaposlenja, pad prihoda kod obrtnika, pad ostalih prihoda (npr. od iznajmljivanja i slično).

Potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se može potkrijepiti razlog traženja odgode: potvrdu poslodavca ili kopiju izvoda plaća ili pregled prometa po računu ili JOPPD obrazac iz kojih je vidljivo smanjenje primanja, raskid ugovora o radu ili potvrdu s burze, rješenje o privremenom zatvaranju/zatvaranju obrta, dokument kojim poslodavac najavljuje smanjenje primanja zbog trenutne situacije i sl.

Detaljnije o PBZ mjerama pomoći za građane nalaze se na poveznici.

Banka će obustaviti sve mjere prisilne naplate (za građane i poslovne subjekte) u predstojećem razdoblju te  će klijente s poteškoćama u otplati uputiti na korištenje ponuđenih mjera odgode plaćanja.

Poslovni subjekti u PBZ-u se mogu prijaviti na tri Mjere:

Mjera 1. odgoda plaćanja kredita (ili moratorij), odgoda plaćanja rata kredita i kamata na 6 mjeseci, u periodu odgode otplate  kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje, ugovorena kamatna stopa se ne mijenja, nema naknade za obradu zahtjeva. Uz navedeno, PBZ omogućuje i prolongaciju prekoračenja i revolvinga za 3 mjeseca.

Mjera 2. krediti za očuvanje likvidnosti (nova sredstva za radni kapital ročnosti do 6 godina)

Mjera 3. reprogram kredita (dodatno olakšanja otplate postojećih dugoročnih kredita).

Predaja Zahtjeva za poslovne subjekte je omogućena preko internet bankarstva kroz automatizirani proces obrade, te u tom slučaju obrada može biti završena u roku 24 sata. Zahtjevi koji se predaju putem emaila obrađuju se u roku od 2-3 dana ako je klijent ispunio sve podatke tražene u Zahtjevu. Prijava se obavlja na FINA on-line portalu za sve tri Mjere, a za Mjeru odgode plaćanja kredita potrebna je predaja Zahtjeva i direktno Banci. Proces predaje Zahtjeva za odgodu plaćanja  u potpunosti podržan našim online kanalima komunikacije.

Za poslovne subjekte mjere pomoći se odnose na ugrožene djelatnosti pogođene COVID-19 pandemijom, te klijente čije je poslovanje naslonjeno na te djelatnosti. Za apliciranje za bilo koju mjeru pomoći klijent treba dokumentirati efekte COVID -19 pandemije na poslovanje.

Detaljnije informacije dostupne su na internet stranicama

I OTP banka bez dodatnih troškova ovjere aneksa Ugovoru o kreditu

OTP banka prima prijave za moratorije svih vrsta kredita za građane u što su uključeni i naši turistički krediti. U ovom trenutku građani se mogu odlučiti na moratorij u trajanju od 3 ili 6 mjeseci. Za vrijeme trajanja moratorija se obračunava redovna kamata koja se plaća nakon isteka moratorija ravnomjerno raspoređena po preostalim anuitetima. Ukoliko klijentu ne odgovara da mu se budući mjesečni anuitet poveća, može ga zadržati na razini dosadašnjeg, ugovaranjem prolongiranja plaćanja kredita za rok trajanja moratorija ili do najdulje 12 mjeseci.

Svi klijenti kojima je situacija ozbiljno narušila materijalno stanje ili su ostali bez redovnih prihoda, oni osobno ili član njihovog kućanstva mogu se prijaviti za moratorij. OTP banka d.d. od 1.travnja on-line aplikacijom na svojoj internet stranici omogućila je prijavu svojih klijenata bez potrebe dolaska u poslovnicu i bez dodatnih troškova ovjere aneksa Ugovoru o kreditu. Jedina obveza klijenata je da po smirivanju trenutne situacije, kada se za to ostvare uvjeti dođe, u poslovnicu I potpiše aneks Ugovora o kreditu.

Kada govorimo o klijentima koji po segmentaciji spadaju pod poslovne subjekte, OTP banka je početkom travnja počela zaprimati prijave za mjere pomoći putem FINA aplikacije, a u izravnom kontaktu sa svojim poslovnim savjetnicima klijenti su već i tijekom ožujka započeli s planovima najboljeg poslovnog rješenja za trenutnu situaciju, bez obzira bili iz turističkog ili nekog drugog gospodarskog sektora.

Sberbank – konačan datum otplate kredita će biti prolongiran za tri mjeseca moratorija

Sberbank je omogućila za sve vrste kredita, pa tako i turistički, tromjesečnu odgodu otplate odnosno moratorij na kredite klijenata koji su bili uredni u otplati, uz produljenje roka otplate kredita za tri mjeseca.

Navedeno se odnosi na anuitete koji dospijevaju u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Zahtjev za moratorij klijenti mogu poslati online ili poštom do 30. lipnja 2020. godine. U razdoblju moratorija klijenti ne plaćaju niti glavnicu niti kamatu po kreditu.

Banka će po isteku tromjesečnog moratorija nenaplaćenu obračunatu kamatu za vrijeme moratorija rasporediti na preostale anuitete do kraja otplate kredita. Konačan datum otplate kredita će biti prolongiran za tri mjeseca moratorija. Ako se odgoda otplate odnosi na anuitete koji dospijevaju nakon 30. lipnja 2020. potrebno je pratiti novosti na službenoj stranici Banke www.sberbank.hr na kojima se nalaze i sve potrebne informacije o odgodi plaćanja financijskih obveza, kao i Zahtjev za tromjesečni moratorij.

HPB će limite po prešutnim prekoračenjima tekućih računa klijenata zadržati na istim iznosima

U cilju održavanja kontinuiteta poslovanja i očuvanja radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, pa tako i u turističkom sektoru, Hrvatska poštanska banka omogućuje ugovaranje mjera pomoći svojim klijentima čije je poslovanje pogođeno pandemijom uzrokovanom koronavirusom, uključujući i klijente koji se bave turizmom.

Mjere pomoći olakšavanja otplate financijskih obveza namijenjene su klijentima – fizičkim osobama, korisnicima turističkih kredita te subvencioniranih kredita od strane Ministarstva turizma koje u suradnji s HBOR-om. Banka omogućuje produljenje roka otplate kreditnih zaduženja uz smanjenje mjesečnih anuiteta, moratorij na otplatu glavnice kreditnih zaduženja uz mjesečno podmirivanje kamate, pri čemu se klijentima odobrava adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate te moratorij na otplatu ukupnog zaduženja s podmirenjem kamate po isteku.

Kako bi dodatno izašla u susret svojim klijentima, HPB će limite po prešutnim prekoračenjima tekućih računa klijenata zadržati na istim iznosima i onim klijentima kojima bi prekoračenja istekla ili bila ukinuta u naredna tri mjeseca, zaustavila je slanje opomena u naredna tri mjeseca te je prestala obračunavati zateznu kamatu svim klijentima po kreditima od 1. travnja do 30. lipnja 2020.

Svojim klijentima – poslovnim subjektima, uključujući i one koji se bave turizmom, HPB omogućuje moratorij na otplatu ukupnog kreditnog zaduženja bez podmirivanja glavnice i kamate, kao i reprogram kreditnih zaduženja. Ove se mjere odobravaju na minimalan rok od tri mjeseca od ugovaranja, a pravo na realizaciju mogu ostvariti poslovni subjekti koji su bili uredni u podmirenju obveza prema Banci na dan 31.12.2019. te kojima je poslovanje već pogođeno (realiziran pad prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019) ili će biti pogođeno pandemijom koronavirusa (očekivani prihodi za 2020, uključujući novonastale okolnosti, su niži od planiranih prihoda za 2020).
Dodatno, u cilju olakšavanja otplate financijskih obveza poslovnih klijenata, Banka u razdoblju od 1.04. do 30.06.2020. godine ne provodi obračun zatezne kamate po kreditno-garantnim i platno-prometnim proizvodima svih klijenata.

Svi zaprimljeni zahtjevi klijenata obrađuju se u najkraćem mogućem roku, a za detaljnije informacije, klijenti se mogu direktno obratiti svom voditelju poslovnog odnosa u HPB-u ili posjetiti internetske stranice www.hpb.hr

Raiffeisen banka kreira program i posebne mjere za turističku djelatnost

Iz Raiffeisen banke, o čijim mjerama za ublažavanje utjecaja pandemije više možete pročitatiti na ovoj poveznici, obratili su nam se kratkim priopćenjem koji prenosimo u cijelosti:

U Raiffeisen banci svjesni smo kako je pandemija COVID-19 ostavila znatne posljedice i na turistički sektor. Upravo zato trenutačno intenzivno radimo na kreiranju programa i posebne mjere koja će bit usmjerena upravo i isključivo na turističku djelatnost s ciljem olakšavanja poslovanja i pružanju podške svim klijentima koji djeluju u turističkom sektoru.

U trenutku početka implementacije mjere, pravodobno ćemo putem naših službenih kanala obavijestiti naše klijente turističkog poslovanja.

Zagrebačka banka

Iz Zagrebačke banke ističu kako su im zdravlje i dobrobit njihovih zaposlenika i klijenata glavni prioriteti te dodaju kako je Banka pripremila sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima potrošačima i poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19 kako bi nastavili pomagati i podupirati svoje klijente tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Zagrebačka banka će procijeniti pojedinačnu situaciju svakog našeg klijenta, uvijek postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.

Privatni iznajmljivači, kao i svi ostali klijenti Zagrebačke banke, mogu ostvariti pravo na moratorij po Covid19 uvjetima.

Mali poduzetnici mogu se prijaviti za jednu od dvije ponuđene mjere:

1. Odgodu otplate (moratorij) i mogući reprogram duga za klijente koji udovoljavaju uvjetima. Trajanje moratorija ovisi o djelatnosti klijenta, odnosno o stupnju utjecaja okolnosti povezanih s epidemijom bolesti COVID-19 na ukupno poslovanje klijenta i na njegovu očekivanu sposobnost oporavka. Mogućnost reprograma duga može biti podložna odredbama kreditnog/jamstvenog programa na temelju kojeg je inicijalno odobren kredit te odobrenjima trećih strana (npr. HBOR-a i dr.). Tijekom moratorija Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade bilo koje vrste na kredite za koje je odobren moratorij.

2. Kreditne linije za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Više informacija o navedenim mjerama možete pronaći na: https://www.zaba.hr/home/posebne-mjere-potpore-za-klijente-potrosace-i-poslovne-subjekte

Dodatno, Zagrebačka banka i HBOR sklopili su jučer, 28. travnja Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID – 19. Ovim sporazumom omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih kredita za očuvanje likvidnosti izvoznika.Koristeći HBOR-ovo osiguranje, Banka će temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika odobravati nove kredite za likvidnost klijentima različitih djelatnosti, uključujući turistički sektor, koji ostvaruju najmanje 20 posto prihoda od izvoza. 

Također, prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, Banka će samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj kredita koje HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku. U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Zaključak

Za kraj, važno je za istaknuti kako za nove kredite prema turističkom sektoru, svakako bi trebalo uzeti u obzir kako bi idealno bilo da su krediti s počekom od minimalno 12 mjeseci tj. do proljeća 2021. godine kada se očekuje ponovno aktivirati turističko tržište, jer će realno turistički sektor tek tada dobiti određeni cash flow, kako bi i mogli otplaćivati svoje financijske obveze.

 

Povezane vijesti: