Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Sabora našao se paket turističkih zakona

Prvo čitanje paketa turističkih zakona u Saboru / Foto: Pixabay.com

Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Sabora našao se i paket turističkih zakona.

Najvažniji među njima svakako je prijedlog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,kojeg je potrebno revidirati ne samo radi provođenja mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma za razdoblje do 2020.godine,nego i zbog povećanja njegove ukupne učinkovitosti,osobito na regionalnoj i lokalnoj razini,sve kako bi se osigurali preduvjeti za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja.

Najvažnije promjene u prijedlogu spomenutog zakona tiču se uspostave sustava turističkih zajednica po modelu destinacijskih menadžment organizacija,u smislu da se sustav TZ-a preustrojava kroz udruživanje i racionalizaciju unutar sustava uz primjenu načela financijske samodostatnosti tako da se potiče udruživanje TZ-a kao i osnivanje TZ-a za više jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave kroz dodjeljivanje financijskih sredstava.Isto tako,redefiniraju se i zadaće turističkih zajednica uz poštivanje načela samodostatnosti,na način da su zadaće lokalne TZ definirane isključivo kao operativne te obuhvaćaju razvoj proizvoda,informacije i istraživanja kao i distribuciju,dok su zadaće regionalne turističke zajednice usmjerene na operativne aktivnosti ,ali uz određene strateške elemente i to kroz osnovne četiri grupe zadataka:strateško planiranje i razvoj,upravljanje sustavom turizma,informacije i istraživanja te marketing. Zadaće HTZ-a, kao nacionalne turističke organizacije fokusirane su prvenstveno na provođenje marketinga i promocije turizma na nacionalnoj razini.Od bitnijih promjena koje sadrži prijedlog Zakona treba spomenuti i novelu kojom se udio članova u skupštini u lokalnim TZ-ima ograničava na 30%(umjesto dosadašnjih 40%),sve kako bi se onemogućilo da pojedini subjekti imaju prevlast u odlučivanju.

Prijedlog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama sadrži novine kojima će se pojednostaviti postupak obračuna članarine ,te zbog administrativnog rasterećenja i smanjenja troškova poslovanja gospodarstvenika stvoriti bolje poslovno okruženje.Konkretno,ukidaju se turistički razredi,pa se posljedično stope za obračun članarine neće određivati ovisno o turističkom razredu.Smanjuje se i broj stopa za obračun članarine sa sadašnjih 28 na 5,za dio obveznika briše se obaveza plaćanja članarine,dok se za dio obveznika smanjuje obuhvat plaćanja iste. Obveznici plaćanja članarina postaju i banke.Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima(I-IV skupina) plaćati će članarinu umanjenu za 20% .Isto tako predlaže se i drugačija raspodjela sredstava turističke članarine na način da će regionalne turističke zajednice umjesto dosadašnjih 10% od spomenutog izvora prihoda dobivati 15%,dok će HTZ umjesto dosadašnjih 25% dobivati 20%. Predviđa se da će se navedenim mjerama na godišnjoj razini rasteretiti gospodarstvo za oko 11 milijuna kuna.

Osnovne promjene u prijedlogu Zakona o turističkoj pristojbi odnose se na decentralizaciju odlučivanja o visini turističke pristojbe. Konkretno,visinu turističke pristojbe više ne bi određivala Vlada RH,već bi to činile županijske skupštine,odnosno Gradska skupština Grada Zagreba,dok bi ministar turizma Pravilnikom regulirao isključivo minimalni i maksimalni iznos turističke pristojbe. Od bitnijih novina treba spomenuti i one koje se tiču drugačije raspodjele sredstava turističke pristojbe,pa bi tako regionalne turističke zajednice novim Zakonom umjesto dosadašnjih 10% dobivale 15%, dok bi HTZ umjesto dosadašnjih 25% dobivala 20% ukupnog iznosa pristojbe.

Cijelo izlaganje i raspravu možete vidjeti dolje u prilogu.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN