Na području Žumberka počela provedba projekta PRONACUL

Započela je provedba EU financiranja u turizmu na području Žumberka kroz projekt PRONACUL koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine te podršku razvoju transnacionalne strategije...

Započela je provedba EU financiranja u turizmu na području Žumberka kroz projekt PRONACUL koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine te podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadranskog-jonskog područja kao turističke destinacije  ukupno vrijedan 1.770 348,98 EUR.

Glavni cilj projekta je poboljšati upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine, koje će se postići razvojem, korištenjem i promocijom zajedničke metodologije upravljanje očuvanja prirodne i kulturne baštine na području Adriona, a koja će se temeljiti na participativnom pristupu prema dionicima.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija), TZ Zagrebačke županije ( TZZŽ ) je jedan od partnera, dok je  JUPP Žumberak-Samoborsko gorje pridruženi partner projektu.

Ranjivost turističkog sektora predstavlja ugrozu za gospodarstvo, što je osobito vidljivo danas, kada se cijeli svijet suočava s globalnom zdravstvenom krizom. Stoga ćemo morati uložiti napore kako bi se turističkom ekosustavu pomoglo u oporavku od krize vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima. Projektom PRONACUL valorizirati će se prostor i resursi Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje“te će se  pridonjeti ne samo promociji ovog zaštićenog prostora, već smislenom razumijevanju lokalnih stanovnika, lokalne kulture i prirodnih ljepota na održiv način. Projekt Pronacul je financiran u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.” ističe direktorica TZZŽ, Ivana Alilović.

Kreirat će se i provoditi zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadransko-jonskog područja, uz aktivno sudjelovanje svih ključnih dionika uključujući osnovane lokalne, regionalne i nacionalne dionike u turizmu.

Aktivnosti će biti podržane od strane virtualne komore, platforme koja će biti uspostavljena u svrhu promocije metodologije i prijenosa i primjene u drugim područjima. Komora će imati funkciju savjetodavnog  tijela koje će služiti kao podrška razvoju turizma, razmjene iskustava i primjera dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom. 

U svrhu unapređenja i učinkovitije upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine, metodologija će se distribuirati donosiocima politika u obliku preporuka lokalnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima kako bi se osigurao razvoj i promocija te valorizacija i očuvanja prirodne i kulturne baštine, posebno u smislu održivog turizma.

Foto: Park prirode “Žumberak – Samoborsko gorje”

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN