Na snagu stupio novi Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17 i 25/19), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilni...

Autor:  Goran Rihelj

12. rujna 2019.
Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17 i 25/19), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji,  a koji je danas stupio na snagu. Ovim Pravilnikom propisuju se ishodi učenja koji se provjeravaju na stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji, sastav ispitne komi...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  Goran Rihelj

12. rujna 2019.